PRIMEUR: DTB Voorhout na 1811 nu on-line doorzoekbaar

In maart 2013 zijn de scans van de doop-, trouw- en begraafboeken van de Bartholomeuskerk bij de HKV on-line gezet. Een zoekfunctie ontbrak. Deze staat nu on-line. Bezoekers konden (en kunnen hier nog steeds) de losse pagina’s doorbladeren. Een zoekfuncties is er niet. Veel doop- trouw- en begraafboeken (DTB) van voor 1811 zijn via internet te doorzoeken. Veel vrijwilligers hebben hiervan de gegevens ingevoerd. Bij heel veel (regionale) archieven wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de Burgerlijke Stand. Zij bezitten geen kerkelijke DTB-boeken van na 1811.

Voor Voorhout is daar nu verandering in gekomen. Aan de toegankelijkheid van deze kerkelijke bronnen wordt hard gewerkt. Via de websitepagina Bronnen kan men vanaf 8 oktober zoeken op naam en/of datum en ziet daarna de informatie van de bijbehorende scan. De invoer van gegevens is volop in bewerking. Dagelijks komen er gegevens bij.
Dit zijn momenteel de bronnen:

  • RK Dopen 1844-1908 (in bewerking)
  • RK Trouwen 1844-1941 (in bewerking)
  • RK Begraven 1825-1826 en 1828-1884
  • RK Begraafboek 1884-1917 bevat uitsluitend namen en jaartallen. Is niet ingevoerd.
    Omdat Voorhout pas in 1844 een eigen statie kreeg, bevinden zich deze bronnen in Sassenheim. Met Rinus Alkemade van de St. Pancratius wordt contact opgenomen voor overname/fotograferen van deze gegevens.

Hervormde gegevens
De DTB’s betreffen momenteel uitsluitend de katholieke gegevens. Deze gegevens kunnen altijd later toegevoegd worden.

Bevolkingsregisters en andere bronnen
Er zijn echter meer bronnen dan de genoemde DTB’s. Vanuit het archief van de gemeente Voorhout zijn duizenden Gezinskaarten uit de periode 1906-1938 en de Ingekomen en Vertrokken Voorhouters 1935-1980 gefotografeerd. Ook deze bronnen zijn toegankelijk gemaakt.
De Gezinskaarten (inclusief Hageveld) 1906-1924 zijn ingevoerd.
Van de Ingekomen en Vertrokken personen zijn de periodes 1934-1935 en 1940-1943 ingevoerd.
Ook is er invoer vanuit de plaatselijke kranten.