Aanwinsten HKV

Overzicht van aanwinsten van de verschillende jaren

Het bestuur van de HKV is alle schenkers van materiaal veel dank verschuldigd. Het geschonkene is het erfgoed van ons dorp. De schenkingen variëren van bijvoorbeeld een suikerzakje tot een kompleet verenigings-, bedrijfs- of familiearchief. Alle objecten en documenten worden beschreven, zorgvuldig bewaard en geregistreerd. Vandaag lijkt een schenking misschien totaal onbelangrijk, maar mogelijk is het over 50 jaar van onschatbare waarde voor de geschiedenis van Voorhout.
Plaats objecten en documenten in het geheugen van Voorhout. Onderstaand per jaar de schenkingen en aankopen.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012