Waardevolle panden jaren ’90

Deze lijst is in de jaren ’90 van de vorige eeuw samengesteld door de gemeente Voorhout. De lijst heeft geen enkele status. Diverse panden zijn reeds gesloopt of vervangen door nieuwbouw. De gegevens zullen nog worden gecontroleerd.

Boerderij Oostdam
Herenstraat 2a. Eigenaar: Oostdam. Gebouwd: circa 1800 of eerder (volgens de toenmalige gemeente Voorhout circa 1870). Datum aanvraag monument: HKV 1998/2000. Afgewezen Omschrijving: Boerderijcomplex. Langgerekt gebouw met links een opkamer. Gevarieerde gevelindeling; raamindeling gedeeltelijk niet origineel evenals erker en dakkapel. Karakteristiek voor de agrarische geschiedenis van Voorhout.
In februari 2016 is de boerderij, ondanks protesten, gesloopt. Voor de sloop was geen vergunning noodzakelijk.


Boerderij Groot Boekhorst
Boekenburglaan 55a. Eigenaar: Heijmans. Gebouwd volgens de slecht leesbare eerste steen in 1855. Twee jaar na het huwelijk van de toenmalige eigenaren. Datum aanvraag rijksmonument door de HKV in 2000: afgewezen Omschrijving: In slechte staat. Boerderijcomplex, zeer aangetast. Langwerpige hoofdvorm interessant. Houten stal met oorspronkelijk houtconstructie. Oorspronkelijke boerderij deels zichtbaar.
In 2005 is aan eigenaar Noorlander een sloopvergunning afgegeven. Gesloopt in februari 2019.


Boerderij Laag Teylingen
Frank van Borselenlaan 2b. Eigenaar: van der Vlugt. Gebouwd: 1883. Datum aanvraag monument: Nvt. Omschrijving: In redelijke staat. Gevel laat vorige eeuw met vier vensterassen en hooggeplaatst raam met boog hoog in de gevel. Daaronder de tekst Laag Teijlingen. Onder de voorgevel kelderluiken. Zijgevel aangetast. [1883-02-00: Aanbesteding van de te bouwen boerderij op de hofstede Laag Teylingen door jhr. L.A.C. Gevers. Aannnemer is de Sassenheimer Johannes Cornelis Guldemont voor een bedrag van 13.950 gulden].


Boerderij: Loosterweg 41
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1940 voor. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: Boerderij met wolfeinden, deels met riet, deel pannen gedekt. Voor zover bekend eerste bewoning in 1904. Vermoedelijk is het stal/schuurgedeelte echter aanmerkelijk ouder (18e eeuws?) Nader onderzoek gewenst.


Boerderij: Rijnsburgerweg 6
Eigenaar: Van de Rotten. Gebouwd: 1880. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: Fraai gerestaureerde boerderij van rond 1880, dakkapellen niet origineel. Tezamen met de rondom staande bomen vormt dit complex een karakteristiek geheel.


Voormalige boerderij Klein Boekhorst
Beukenrode 1. Eigenaar: Hulst, van der. Gebouwd: 1879. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Woongedeelte van voormalige boerderij Klein Boekhorst. Hoofdvorm onder zadeldak met nok haaks op de weg. Fraaie voorgevel met datering 1879, makelaar in geveltop en rijk versierde windveren. Voorgevel in roodbruine baksteen met veel siermetselwerk. Op de begane grond drie vensterassen, centrale entreepartij met omlijsting en nieuwe voordeur. Daarboven verdiepingsraam met driedeling en verhoogde middenpartij.

Bollenschuur Jac. van Beierenweg 93
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1928 circa. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In redelijke staat. Bollenschuur aan woonhuis gekoppeld, circa 1928 met tekst “C. van der Vlugt”. Interessante lage bollenschuur met siermetselwerk in reliëf in de gevel. Verbinding tussen schuur en woning zeer ongelukkig van vorm en kleurstelling.


Bollenschuur Jac. van Beierenweg 99
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1925 circa. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In redelijke staat. Vooral van belang vanwege beeldbepalende silhouet voor de vormgeving. Tekst “’t Soldaatje” in fraai metselwerk op de gevel. [In 1998 gerestaureerd]


Hoge Bollenschuur Jac. van Beierenweg 73
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1910 crica. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In slechte staat. Bollenschuur met karakteristieke hoofdvorm, gietijzeren daklichten in gebroken kap. Vooral naar achteren toe in Brandweerkazerne + woning.


Brandweerkazerne
Boerhaavestraat/ter Haar Romenystraat. Eigenaar: G Ammerlaan. Gebouwd: 1930. Datum aanvraag monument: HKV 2001 Afgewezen Omschrijving: In goede staat. Brandweerkazerne met slangentoren. Beeldbepalend pand met interessante hoofdvorm. Minder geslaagde aanbouw voor brandweerauto’s aan de linkerzijde. IJzeren sirene boven op slangentoren, mogelijk origineel.


Voormalige burgemeesterswoning Huize Elsgeest
Rijnsburgerweg 05. Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1940. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: Statige woning met krachtige, eenvoudige hoofdvorm, door zijn ligging en uitstraling een van de meest kenmerkende panden aan de rand van Voorhout.


St. Bartholomeuskerk
Kerkweg. Eigenaar: Bisdom Rotterdam. Gebouwd: Onbekend [1883]. Datum aanvraag monument: 1999: Afgewezen Omschrijving: In goede staat. Neo-gotisch RK kerkgebouw. Van betekenis in de eerste plaats vanwege grote cultuurhistorische waarde, daarnaast ook vanwege architectonische waarde en de uitstraling naar de omgeving.


Pastorie
Herenstraat 49. Eigenaar: Bisdom Rotterdam. Gebouwd: Onbekend [1922]. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Kloek pastoriegebouw met zwaar samengestelde hoofdvorm. Opvallend grote raamopeningen en ook overigens veel merkwaardige toevoegingen. Vooral van betekenis vanwege de samenhang met naastgelegen R.K.-kerk. Boven de deur de voorloper van het huidige wapen van Voorhout (van voor 1815), aangebracht rond 1959. [Dit wapen is niet juist. Zie: Dwars Op van de HKV.]


Voormalige Christelijke School met den Bijbel
Jacoba van Beierenweg 130. Eigenaar: Onbekend. De gemeentelijke lijst vermeldt dat de school in 1905 gebouwd is. Dat is onjuist. Dit moet zijn 1921-1922. De opening was op 29 maart 1922. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In redelijke staat. Schoolgebouw en onderwijzerswoning. De school heeft een fraaie hoofdvorm onder een schilddak. Karakteristieke raamverdeling en ruitindeling. De onderwijzerswoning heeft een interessante massa met een rijzig dak met karakteristieke kleine dakkapellen. Aangetaste raamverdeling in de uitbouw. De boom op het schoolplein is een integraal onderdeel van dit complex Schoolcomplex.


Voormalige Antoniusschool
Ter Haar Romeystraat. Eigenaar: Gemeente Voorhout. Gebouwd: 1960 circa. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Ondanks uitbreidingen aan voorzijde redelijk gaaf. Zuivere hoofdvorm met lang schilddak met karakteristieke dakkapellen en geaccentueerde ingangspartij. [Verbouwd in 2002/2003.]


Woning Nathanael
Herenstraat 32. Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: Onbekend. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Volgens de overlevering in Voorhout het oudste pand, ontleend daaraan een zekere cultuurhistorische waarde. Raamindeling niet origineel.


Woning Herenstraat 21
Eigenaar: Kesteren, van. Gebouwd: 1930 circa. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: Markant hoekpand met simpele strakke hoofdvorm; in goede staat van onderhoud. Schilddak slechts aan de achterzijde door dakkapel aangetast.


Woning Herenstraat 39
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: Onbekend. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: Vrijstaand woonhuis op markante hoeklocatie Hoofdvorm nog oorspronkelijk. Raamindeling deels gewijzigd, weinig/geen belangwekkende architectonische details. Vooral van waarde als goed onderhouden geheel.


Woning Herenstraat 41
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: Onbekend. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Fors vrijstaand woonhuis met interessant samengestelde hoofdvorm. Oorspronkelijke raamindeling grotendeels verdwenen. Vooral van enige betekenis vanwege opvallende stijlkenmerken in onder andere dakoverstekken, luifels.


Woning Herenstraat 100
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1904 circa. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. In opzet vrijstaand woonhuis met kloeke hoofdvorm. Symmetrische indeling van de voorgevel met 5 vensterassen waarin centraal geplaatste voordeur. Gevels oorspronkelijk in baksteen, thans wit geschilderd. Detaillering van raam- en deuropeningen eveneens gewijzigd.
In 2016 grondig verbouwd tot Lunchroom Ons Genoegen met terassen voor en achter.


Woning Herenstraat 108 en 108a
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1900 circa. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: Vrijstaand woonhuis met mansarde kap, evenwijdig aan de weg gesitueerd. Grotendeels in authentieke staat. Niet passende voordeur en zonneschermen. Verder voorzien van aantrekkelijke detaillering.
In juni 2009 is voor het pand een sloopvergunning verleend.


Woning Herenstraat 148-150
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: Onbekend. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Woonhuizen begin deze eeuw. Interessant samengestelde, stadse hoofdvormen, met zorg ontworpen en onderhouden.


Woningen Herenstraat 13-15-17
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1950. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In redelijke staat. Seniorenwoningen, typerend voor die periode, met interessante dakvorm. Later toegepaste kleurstelling vaak ongelukkig. {Gesloopt???}
Woning Jac. van Beierenweg 23
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: Onbekend. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Karakteristiek pand met interessante hoofdvorm en in de gevel getoogde raampartijen, raamindelingen niet stijlecht. Minder gelukkige bovenbeëindiging van rechter aanbouw.


Woning Jac. van Beierenweg 142
Jac. van Beierenweg 142. Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: Onbekend. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Kloek vrijstaand pand onder schilddak met pyrons, detonerende dakkapel op voordakvlak, kroonlijst, voorgevelindeling met 5 vensterassen en centrale entree, tweekleurig siermetselwerk in ontlastings-bogen boven de gevelopeningen, speklagen, voordeur niet oorspronkelijk. Mede van betekenis vanwege de samenhang met Jacoba van Beierenweg 144.


Woningen Jac. van Beierenweg 1+3, 5, 6 en 7
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: Onbekend. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In redelijk/goede staat. Vier vrijstaande woonhuizen met samengestelde plattegronden in een gevarieerde architectuur. Soms voorzien van opvallende versieringen en decoratief metselwerk in de gevels. Aardige voorbeelden van regionale architectuuropvattingen uit een bepaalde periode. Mede van betekenis vanwege hun onderlinge samenhang in het straatbeeld.
Anno 1996-’97 zijn de panden nummer 1 en 3 gesloopt om plaats te maken voor de Jacoba van Beierenhof; winkels en woningen


Woonhuis Jac. van Beierenweg 144
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1884. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Bouwjaar oudste deel 1884. Kloek vrijstaand pand onder schilddak met kruispan, dakkapel op voordakvlak deels oorspronkelijk, kroonlijst, voorgevel in baksteen met hoekpilasters, 3 vensterassen met centrale entree, deuromlijsting, voortuin. Mede van betekenis in samenhang met Jacoba van Beierenweg 142.


Woonhuis/stal/bollenschuur Bloemoord Jac. van Beierenweg 49 [49-51]
Eigenaar: Onbekend. Gebouwd: 1910 circa. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: In goede staat. Als complex interessant. Woonhuis met siermetselwerk uitgevoerd, schuur met lage gebroken kap.


Woningen Boekhorstlaan 7-9, 11-13, 15-25, 16-26
Eigenaar: Diversen. Gebouwd: Onbekend. Datum aanvraag monument: Nvt Omschrijving: Karakteristieke gevelwanden samengesteld uit geschakelde pandjes. Veelal in goede staat maar ernstig verminkt door te grote raamopeningen, gewijzigde raamindeling en/of dakkapellen.
De HKV wil dit gedeelte van de Boekhorstlaan graag als beschermd dorpsgezicht benoemd hebben.