Open Monumentendag geslaagd

Het zonnige nazomerweer heeft zeker bijgedragen aan de belangstelling voor de Open Monumentendag in Voorhout dit jaar. Een fraaie brochure werd al in de weken vooraf uitgebreid verspreid. De leden van de HKV ontvingen een exemplaar geleverd bij de zomeruitgave van het historisch blad de Dwars Op. Ook kregen de leerlingen van de basisscholen een exemplaar mee naar huis om daar te tonen wat er deze keer zoal te genieten viel. Terug naar de schoolbank Met het landelijke thema leermo(nu)menten in gedachten is door de Lees het hele verhaal

Geboren Voorhouter, altijd een Voorhouter

Knipselboeken Van de kinderen van Frans van Dam ontving de Historische Kring Voorhout eerder dit jaar een groot aantal knipselboeken. De inhoud betreft een zeer grote variatie aan onderwerpen, die allemaal betrekking hebben op Voorhout. Geboren aan de Herenstraat Gemeenteambtenaar Frans van Dam is in 1937 in Voorhout geboren, in een gezin met elf kinderen. Zijn geboortehuis stond aan de Herenstraat op nummer 96, op de plaats waar nu de HEMA is gevestigd. Dertien mensen huisvesten betekende onder meer dat de negen jongens met z’n Lees het hele verhaal

11.000 beelden online

De afgelopen weken is de website fors uitgebreid Gezicht op boerderij Oosthout? (Foto: HKV02490) De grens van 11.000 online-beelden is op 7 augustus 2020 bereikt. Hiervan zijn circa 1.800 foto’s uit het archief van de gemeente Voorhout. Het aantal foto’s in de Beeldbank zal dit jaar nog fors stijgen. Naar de Beeldbanl … Hubert Heuzen heeft verschillende filmpjes van Voorhout met zijn drone gemaakt. Deze films staan online. De lucht in … Ruim 20 Voorhoutse publicaties, zoals de boeken van Dirk Draadje, het Eeuwfeest van Lees het hele verhaal

Open Monumentendag 2020 Voorhout gaat door

Leermo(nu)menten De Historische Kring Voorhout (HKV) is er in geslaagd om een inspirerend programma te organiseren voor de Open Monumentendag (OMD), die deze keer in Voorhout op zondag 13 september 2020 wordt gehouden. De start is vanaf 12.00 uur. Het landelijk thema voor de Open Monumentendag van dit jaar is Leermo(nu)menten. In dit kader heeft de HKV een fiets- en/of wandeltocht uitgezet langs Voorhoutse (voormalige) schoollocaties. Er zal een bijzondere brochure beschikbaar gemaakt worden met de route en een korte beschrijving van de verschillende plaatsen Lees het hele verhaal

Geofysisch onderzoek Boekenburg

Voorhout – Dinsdag 7 juli is er door het projectteam dat betrokken is bij hetproject Nieuw Boekhorst een eerste zogenaamd webinar georganiseerd, Daarbij waren meer dan 120 deelnemers digitaal met elkaar verbonden en zij werden geïnformeerd over de status van de bouwplannen voor het zuidelijke gedeelte van de Boekhorstpolder. De bouw van ruim 900 woningen is voorzien voor het gebied tussen de spoorlijn, de Noordelijke randweg, Beukenrode en de trekvaart. Overeenkomst Er was ook een vertegenwoordiging van de Historische Kring Voorhout (HKV) aangesloten bij deze Lees het hele verhaal

Feestelijk randje Molen de Hoop Doet Leven

Voorhout, 9 mei 2020 – De Nationale Molendagen zijn in het weekend van 9 en 10 mei 2020 gepland. Het is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis die veel bezoekers trekt. Door de geldende maatregelen rond het coronavirus mogen ook de molens geen bezoekers ontvangen. De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten de Nationale Molendagen af te gelasten. Ook de Friese molenaars, verenigd in het Gild Fryske Mounders sloten zich hierbij aan. De Molendagen worden niet verplaatst naar een later moment in het Lees het hele verhaal

Update gevolgen coronavirus HKV

De gevolgen van het coronavirus voor de HKV update! Het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat is tot nader order gesloten. Dat betekent dat:  de Inlopen van maart t/m augustus vervallen. de lezing van 15 april voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. de Jacobatocht vervalt. de ALV op een nader te bepalen datum gehouden wordt. de tentooonstelling van de IJsclub De baan is open verlengd wordt tot eind 2020. de tentoonstelling Leven in VRIJHEID naar 2021 verschuift. Bestuur HKV en Commissies

Herdenking in kleine kring

Herdenking 4 mei 2020 met film kranslegging Raadhuisplein en toespraak burgemeester De herdenkingsplechtigheden voor de slachtoffers, burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog en daarna hun leven verloren bij oorlogshandelingen of tijdens vredesoperaties, zijn dit jaar totaal anders verlopen dan iedereen had kunnen bedenken. De stilte en leegte op de Dam in Amsterdam, maar ook in Voorhout, waren indrukwekkend. Een vreemde gewaarwording. Beperking van de huidige vrijheid is niet vergelijkbaar met de verschrikkingen van de oorlogsjaren. Vele Nederlanders beseffen nu eens Lees het hele verhaal

HKV herdenkt oorlogsslachtoffers

Dwars Op Special (nr 901) In april wordt op alle adressen in Voorhout een bijzondere uitgave bezorgd. Het is een speciale uitgave van de Dwars Op: Opdat we niet vergeten. Het blad is normaal gesproken drie keer per jaar alleen bestemd voor leden van de Historische Kring Voorhout. Deze keer is het een uitgave waarin in het kort de geschiedenis beschreven staat van de, voor zover bekende, negenentwintig oorlogsslachtoffers die bij hun leven een binding met Voorhout gehad hebben. Op het monument staan op het Lees het hele verhaal

Tentoonstelling Leven in VRIJHEID uitgesteld

Maanden hebben we gewerkt aan de voorbereiding voor de tentoonstelling Leven in VRIJHEID. Maanden hebben we uitgekeken naar de in onze ogen mooie opening en presentatie aan het publiek. We hadden iets moois voor ogen. Helaas haalt het coronavirus alle plannen overhoop. De afgelopen weken hebben we dagelijks de berichten over de uitbraak en de gevolgen hiervan op de voet gevolgd. Dagelijks stelden we ons de vraag: doorgaan op stoppen? Vrijdagavond 20 maart heeft de Commissie Tentoonstellingen, unaniem maar met grote teleurstelling, besloten dat het Lees het hele verhaal