John Bakker neemt afscheid Nationaal Comité 4 en 5 mei

  Amsterdam, 4 mei 2021 – John Bakker, medebestuurslid van de Historische Kring Voorhout, was aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert onder meer deze jaarlijkse herdenking. John heeft zich negen jaar als penningmeester en lid van het dagelijks bestuur met volle overtuiging ingezet voor het Comité. De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Lees het hele verhaal

Herdenking oorlogsslachtoffers Voorhout

Ook dit jaar is door de voorzitters van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) een bloemenhulde gebracht aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op het Raadhuisplein in Voorhout gebeurt dit op 4 mei op initiatief van de gemeente en onder leiding van de burgemeester. Maar Voorhout kent nog enkele andere monumenten en plaatsen van herdenking. Kolping In navolging van het eerbetoon dat in 2020 werd gebracht is ook dit jaar het Kolpingmonument bezocht. Deze herdenkingszuil werd in 1947 opgericht Lees het hele verhaal

Struikelsteen voor de oude Agnes ter nagedachtenis Fritz Hirschfeld

Vorig jaar heeft de HKV een speciale uitgave van Dwars Op bij alle inwoners van Voorhout bezorgd. In dit tijdschrift, Opdat We Niet Vergeten, zijn de korte levensbeschrijvingen opgenomen van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die een band met Voorhout hadden. In de voorbereiding voor deze uitgave werd de werkgroep geconfronteerd met joodse inwoners van Voorhout, die eerder niet bekend waren. Er waren zes joodse leerlingen van de BNS die na de sluiting van het internaat, kort na het begin van de bezetting, naar Lees het hele verhaal

Overblijfselen kasteel Boekhorst/Boekenburg gezocht

Geofysisch onderzoek in de Boekhorstpolder (Foto: HKV, Kees den Elzen) Bij de eerste meldingen van de plannen voor de wijk Nieuw Boekhorst heeft de Historische Kring Voorhout al gevraagd om ruim de tijd te nemen voor archeologisch onderzoek in het geplande bouwgebied. Hier heeft immers in de late middeleeuwen Huize Boekenburg, soms ook Boekhorst genoemd, gestaan. De locatie van dit verdwenen versterkte huis of kasteel was aan de Maandagse Watering, die nu nog als Molentocht door de Boekhorstpolder loopt. Ook de Boekhorstmolen, gebouwd nadat bij Lees het hele verhaal

Oproep coronamateriaal

Caronamateriaal gevraagd De coronacrisis zal de geschiedenis ingaan als een crisis waarop niemand voorbereid was. Scholen sluiten, cafés en restaurant doen de deuren dicht, bedrijven leggen de productie stil, thuisblijven is een strikte richtlijn.We moeten ons zelf vermaken. Over 25 jaar willen we als HKV terug kunnen blikken op de huidige coronaperiode. Hoe was de creativiteit onder de Voorhouters? Welke objecten waren in zwang? Wat organiseerde de Voorhoutse middenstand? Met het bewaren van materiaal uit de jaren 2020-2021 kunnen we over 25 jaar de terugblik Lees het hele verhaal

Kuipzwammen in coronatijd

Kuipzwammer Cok van Steijn Weer of geen weer, corona of geen corona, carnaval of geen carnaval: het Kuipzwammen van carnavalsvereniging De Bokken ging ondanks alles gewoon door. Maar wel even anders. Dit jaar niet in de KTS, maar gewoon thuis. Niet live, maar online. Het was anders dan anders. Maar wat is er in deze corona-tijd nog ‘normaal’? Er waren zeven kuipzwammers met limericks. Eén van hen was HKV-voorzitter Cok van Steijn. In 30 seconden ging hij in op de voortdurende sloop in Voorhout. Stephan Lees het hele verhaal

Oud-bestuurslid Peter Vlasveld overleden

In memoriam Peter Vlasveld Peter Vlasveld licht Commissaris van de Koning Jaap Smit uitgebreid in over de oorlogstentoonstelling van de HKV. Vrijdag 22 januari 2021 ontvingen wij het droeve nieuws dat ons oud-bestuurslid Peter Vlasveld ‘s middags was overleden. Peter was al enige tijd ernstig ziek. Peter, een ras Voorhouter , is op 12 april 1942 geboren in de Boerhaavestraat in een gezin met nog 2 broertjes en 2 zusjes. Toen zijn vader uitbater werd van het Parochiehuis verhuisde het gezin naar de Herenstraat, waar Lees het hele verhaal

Waterbedrijf gevolg van epidemieën

Het graven van de geul voor het buizennet van de waterleiding. (Collectie NoVaTo) We hebben te lijden onder een virus dat over de wereld rondwaart. Maar het is natuurlijk lang niet de eerste pandemie. De Dwars Op, het tijdschrift van de Historische Kring Voorhout (HKV) van deze maand, besteedt aandacht aan eerdere epidemieën in Voorhout. En wat blijkt: in 1866 is als gevolg van een uitbraak van cholera de kermis al eens afgelast. En in 1885 neemt de mazelen zulke epidemische vormen aan, dat de Lees het hele verhaal

Onderwijs in een ver verleden

De Herenstraat met spelende kinderen voor de katholieke jongensschool omstreeks 1929. Het onderwijzen van lezen en schrijven is eeuwenlang beschouwd als een taak voor de kerkgemeenschappen. Tijdens het vierde Concilie van Lateranen in 1215 wordt bepaald dat bij elke parochiekerk een school moet worden opgericht. In de dorpsschool van de zeventiende eeuw zaten de leerlingen van alle leeftijden nog door elkaar. Van een echt schoolgebouw was geen sprake. Er werd een ruimte beschikbaar gesteld door de ambachtsheer of -vrouw die ook de schoolmeester benoemde welke tegelijk Lees het hele verhaal

Bollenerfgoed, het behouden meer dan waard.

    Op vrijdag 13 november heeft de Erfgoedcommissie HLT, vergezeld van de adviseur van de HKV een werkbezoek gebracht aan het Rijksmonument ‘Colijn’ aan de Jacoba van Beierenweg. De eerste woningen in de voormalige bollenschuur zijn opgeleverd en er wordt nu gewerkt aan de rechterwoning en de voormalige entree van de bollenschuur. De HKV vindt het van groot belang dat het karakter van dit monumentale bollenerfgoed behouden blijft. Daarbij is met name ook het vooraanzicht van dit ensemble van groot belang. De specialisten van Lees het hele verhaal