Historische verenigingen Teylingen presenteren Bruggenboek

Voorafgaand aan de installatie van de nieuwe raadsleden op donderdag 27 maart in het Bestuurscentrum presenteerden de drie historische verenigingen in Teylingen hun eerste boek. Burgemeester Anne Lize van der Stoel ontving uit handen van Emiel van der Hoeven (HKV) het eerste exemplaar. (Foto: De Teyding)

Van straten, pleinen en rivieren zijn in Nederland de namen officieel vastgelegd. In Teylingen is dit niet anders. Met de namen van de bruggen bleek dit echter niet het geval te zijn.

Op 14 januari 2011 schreef de Historische Kring Voorhout (HKV), op verzoek van een van haar leden, een brief aan de gemeente Teylingen met het verzoek om een aantal naamloze bruggen een naam te geven. Onderzoek door de gemeente wees uit dat de naam van slechts één brug (Warmond) officieel was vastgelegd. In overleg met wethouder Kees van Velzen is besloten het verzoek van de HKV te honoreren en de namen van alle stenen/betonnen bruggen in Teylingen vast te leggen. De vele kleine houten bruggetjes zouden naamloos blijven. De bruggen in eigendom van de Provincie, NS Vastgoed en Het Zuid-Hollands Landschap werden, wat betreft de naamgeving, buiten beschouwing gelaten. Zij zijn wel opgenomen in dit overzicht.

De Stichting Oud Sassenheim (SOS), het Historisch Genootschap Warmelda en de HKV namen op verzoek van de gemeente plaats in een flexibele naamgevingcommissie. Op 21 januari 2012 kwam de commissie bijeen, alle bruggen passeerden de revue en behielden hun naam of kregen, zo mogelijk op historische gronden, een naam. Voorgesteld werd om bij betrokken burgers te informeren voor het maken van naambordjes. Dat leverde geen respons op. Op 10 april 2012 stelde het College van B&W de namen van de bruggen vast. Abusievelijk zijn in de lijst twee Voorhoutse bruggen onder Sassenheim geplaatst.

De in dit boekje genoemde bruggen dragen nu een naam. De meeste zijn gebaseerd op historische gronden. Uit het overzicht blijkt dat er anno 2014 in Sassenheim 15, in Voorhout 19 en in Warmond 11 bruggen liggen. In het kort hun geschiedenis geschreven door André Van Noort (Warmelda), Aad Scholten en Piet Langeveld (SOS) en Emiel van der Hoeven (HKV).

Bruggen in Teylingen is gratis voor de leden van de drie historische verenigingen. Voor leden van de HKV wordt het boek bij de eerstvolgende Dwars Op meegeleverd.