Burgemeester Sander Schelberg en Rob van de Velde Ridders Heilig Graf van Jeruzalem.

Investituur 2010 vlnr J. Franssen, R vd Velde, v. Leny??, Mgr. van Luyn, C. Eurlings ,Blauchard Grt magistraat. S. Schelberg, mgr BŠr, mgr Brouwers ? , J Bakker

Burgemeester Sander Schelberg en de vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Bartholomeuskerk Rob van de Velde zijn zaterdag 30 oktober in Haarlem, tegelijk met 20 andere mannen en vrouwen, tot Ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem geslagen. Dat zijn onder meer: oud-minister Camiel Eurlings, de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. Jan Franssen, plaatsvervangend Nationaal Coördinator voor Terrorismebestrijding Theo Bot en de deken van het Noord-Limburgse Venray, Harrie Smeets.

De bijzondere plechtigheid vond plaats in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem, waar voor het eerste sinds de Reformatie (de Haarlemse Noon van 1578) een H. Mis zal worden opgedragen. Voorzien was immers dat de nieuwe Bavo rond deze tijd niet geheel beschikbaar zou zijn wegens ingrijpende restauraties. Overigens zal de kathedraal ook tijdens deze restauraties blijven fungeren als parochiekerk.

De Ridderorde van het H.Graf van Jeruzalem is een kerkelijke werkorde die als opdracht heeft de Katholieke Kerk in het Heilige Land te steunen in haar geestelijke, charitatieve, culturele en sociale werken en instellingen. Daarbij gaat de eerste aandacht uit naar het Latijnse Patriarchaat met een kleine tachtigduizend gelovigen, maar ook naar de andere katholieke gemeenschappen, zoals de melkieten (105.000 gelovigen) en de Maronieten (17.000 gelovigen).

Ze is ontstaan kort de eerste verovering van Jeruzalem door Godfried van Bouillon (1099) in het jaar 1103, als ridderwacht van het Heilig Graf. Deze wacht bestond de eeuwen door zonder vaste structuur. Die kreeg hij pas in 1848, van de zalige Paus Pius IX. Hij gaf de orde de opdracht overal in Palestina en Jordanië missieposten te stichten en hulp te bieden bij de oprichting van scholen, ziekeninrichtingen en sociale instellingen. De Paus heeft de leiding van de Orde toevertrouwd aan een kardinaal die de titel van Grootmeester draagt. Deze functie wordt momenteel waargenomen door Z.Em Kardinaal John Patrick Foley. De Latijnse Patriarch van Jeruzalem, Z.Z. Fouad Twal, is volgens de statuten van de Orde de Groot Prior.

Het symbool van de ridderorde is een Latijns krukkenkruis met vier Latijnse kruizen in de armen. Het kruis is rood en wordt wel Jeruzalemkruis genoemd. Het door Godfried van Bouillon als wapen gekozen kruis in het wapen van het Koninkrijk Jeruzalem is van goud. Het symbool van de kloosterorde is een zilveren patriarchaal kruis op een rood schild. Als ontstaansjaar van de orde wordt 1114 aangegeven. De oorsprong van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem ziet men in de kanunniken van het domkapittel van de kerk van het Heilig Graf en het gebruik om adellijke pelgrims die in de 12e eeuw de gevaarlijke bedevaart naar Jeruzalem maakten bij het zogenaamde graf van Jezus aldaar tot ridder te laten slaan door de tot de franciscanen behorende gardiaan. Onder de pelgrims die op deze wijze werden geridderd zijn keizer Frederik III en de dichter-componist Oswald von Wolkenstein. Het kruis van Jeruzalem werd op de kleding en de wapenschilden van menige Europese edelman afgebeeld. In 1487 werd de decoratie, die al eerder door de Pausen in bullen werd erkend, een Pauselijke ridderorde. Nadat diverse pausen de orde zelf hadden geleid kreeg een kardinaal van de Romeinse Curie hierover de zorg.

Bekende ridders zijn: Keizer Frans Jozef I van Oostenrijk, Keizer Maximiliaan van Mexico, Koning Albert I, Koning Boudewijn, Koning Albert II, Koningin Paola, Filip, Hertog van Brabant (Ridder grootkruis) en Mathilde, Hertogin van Brabant (Dame grootkruis).

In Voorhout mag John Bakker zich sedert 2004 Ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem noemen.

Een foto-impressie: