Scheidend voorzitter erelid

Tijdens de Algemene Levenvergadering van 19 mei 2022 in De Verdieping is na 10 jaar scheidend voorzitter Cok van Steijn door de leden benoemd tot erelid van de HKV. Cok is daarmee het tweede erelid in het 24-jarige bestaan van de vereniging. Zijn opvolger Chris Tetteroo was vol lof over het gezicht van de vereniging: Mister HKV. Hij ontving naast bloemen een oorkonde. Jan Bierman is als negende lid toegetreden tot het bestuur. Foto: HKV / M.M.C. van Buul.

Titus Brandsma en Tethard Hettema: parochiegenoten

        Titus Brandsma in gevangenschap (John Dons 1942). Pater Tethard Hettema. Zondag 15 mei 2022 is pater Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Wat weinigen weten is dat pater Brandsma een tijd- en parochiegenoot was van pater Tethard Hettema. Pater Hettema werd als priester in Voorhout in de oorlog betrokken in het conflict tussen het parochiebestuur van de St. Bartholomeus en de NSB-onderwijzer Speet. Hettema moest zich in Den Haag melden en werd gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij werd vervolgens op transport gezet naar kamp Amersfoort en ontmoet op het station daar zijn Lees het hele verhaal

Van stemlokaal naar clubcafé

Stembureau in het Kenniscentrum van de HKV (Foto: HKV, Kees den Elzen) In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (HKV) was vorige week een stemlokaal ingericht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het heeft wat verhuizingen van meubilair en materialen gevraagd om de Oosthoutzaal hier geschikt voor te maken. Speciaal in coronatijd is de gemeenschap hiermee gediend. Het is nu aan de politieke partijen om de puzzel te leggen en het verkiezingsresultaat te vertalen in een coalitieakkoord en een daadkrachtig en stabiel college van B&W. Intussen staan tafels en vitrinekasten weer op hun oorspronkelijke plaats. Daarmee zijn de lokalen van de HKV Lees het hele verhaal

Holocaustmonument Levenslicht onthuld

Burgemeester Carla Breuer, wethouder Arno van Kempen, bestuursleden van de HKV en veteranen van Teylingen. (Foto’s: Gerard van Steijn) Zondag 30 januari onthulden burgemeester Carla Breuer en wethouder Arno van Kempen op het Raadhuisplein voor het Herdenkingsmonument het Holocaustmonument. Daarna legden zij bloemen. Ook de Veteranen van Teylingen legden bloemen, waarna een minuut stilte volgde. Het monument stelt een bloem voor met daarin de stenen uit 2020. Ton Wolvers: “Welkom aan u allen. We zijn hier bij elkaar om de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust te herdenken. De Nationale Holocaust Herdenking (voorheen Auschwitzherdenking) vindt elk jaar plaats op de laatste Lees het hele verhaal

HKV ontvangt RABO-cheque

De RABO-cheque is door Tiny Oostdam overhandigd aan Kees den Elzen (li) en Ton Oostdam (re). Foto HKV. De oproep van de Historische Kring Voorhout aan leden van RABO-Bollenstreek om op de HKV te stemmen heeft tot een mooi resultaat geleid. Voor de jaarlijkse clubactie van de bank kunnen leden hun stem uitbrengen op een groot aantal verenigingen. Die ontvangen vervolgens uit het beschikbare sponsorbedrag een financiële bijdrage naar rato van de uitgebrachte stemmen. Op vrijdag 12 november overhandigde de vertegenwoordiger van RABO-Bollenstreek in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat een cheque van ruim 770 Euro aan twee HKV-bestuursleden. De HKV Lees het hele verhaal

HKV-Restauratieprijs weer uitgereikt

  De vroegere woningen Herenstraat 108 / 108a, nu dependance voor Cheers!. (Foto: HKV / Kees den Elzen) Het wordt zaterdag 25 september een drukke dag met meerdere activiteiten voor het bestuur van de Historische Kring Voorhout. HKV-café Dat begint al om half elf in de morgen als tijdens het HKV-café bezoekers weer welkom geheten worden in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat. Deze inloopgelegenheid is inmiddels gebruikelijk op de laatste zaterdag van elke maand. Voor geïnteresseerde gasten zijn de verzameling bidprentjes, een grote collectie foto’s uit het verleden van Voorhout en boeken over dorp en directe omgeving door te bladeren. Lees het hele verhaal

Voorhoutse inwoners in kaart

Vier generaties Colijn in het HKV-bestand. Vlnr Anthonie (1870), Pleunie (1925), Cornelis (1892) en Cornelis (1849) Foto: Beeldbank HKV). De HKV heeft recent een ambitieus project ter hand genomen. Hier wil men iedereen die op enig moment in Voorhout gewoond heeft in kaart gaan brengen. Personen die er dus geboren zijn, gewoond hebben, getrouwd zijn of alleen maar overleden zijn. De Voorhouters worden opgenomen in een overzicht, samen met hun ouders en hun kinderen. Het bestand is voor iedereen in te zien op de website van de HKV. De vereniging weet dat dit een ‘eeuwigdurend’ project is. Immers er worden Lees het hele verhaal

Verhuisd zonder in te pakken

Kort geleden zijn alle bewoners van de Dr. Kuijperlaan in Voorhout verhuisd zonder een enkele verhuisdoos in te pakken. Op verzoek van de HKV heeft de gemeente Teylingen de naam van de straat gewijzigd in Dr. Kuyperlaan. Daarmee is de naam in lijn gebracht met de bedoeling van het besluit van de Gemeenteraad van Voorhout en de wettelijk naam. In de spoedvergadering van 24 december 1948 werd door de raad besloten om de straten in het nieuw te bouwen wijkje aan de Herenstraat, namen van politici te geven. Dr. Herman Schaepman, Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP), professor Willem Hubert Nolens, eveneens Lees het hele verhaal

Herdenking oorlogsslachtoffers Voorhout

Ook dit jaar is door de voorzitters van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) een bloemenhulde gebracht aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op het Raadhuisplein in Voorhout gebeurt dit op 4 mei op initiatief van de gemeente en onder leiding van de burgemeester. Maar Voorhout kent nog enkele andere monumenten en plaatsen van herdenking. Kolping In navolging van het eerbetoon dat in 2020 werd gebracht is ook dit jaar het Kolpingmonument bezocht. Deze herdenkingszuil werd in 1947 opgericht door de vrienden van Vader Kolping, een lokale vereniging van jonge mannen waarvan vier leden Lees het hele verhaal

Struikelsteen voor de oude Agnes ter nagedachtenis Fritz Hirschfeld

Vorig jaar heeft de HKV een speciale uitgave van Dwars Op bij alle inwoners van Voorhout bezorgd. In dit tijdschrift, Opdat We Niet Vergeten, zijn de korte levensbeschrijvingen opgenomen van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die een band met Voorhout hadden. In de voorbereiding voor deze uitgave werd de werkgroep geconfronteerd met joodse inwoners van Voorhout, die eerder niet bekend waren. Er waren zes joodse leerlingen van de BNS die na de sluiting van het internaat, kort na het begin van de bezetting, naar huis zijn gestuurd. Maar Voorhout blijkt daarnaast nog twee joodse inwoners gehad te hebben, gehuisvest Lees het hele verhaal