Zeer geslaagde Inloopavond

De tweede inloopavond in Café Boerhaave is tot tevredenheid van de organisatoren zeer goed geslaagd. Ruim dertig bezoekers uit Voorhout en omliggende gemeenten bezochten de geanimeerde avond. Naast twee foto-albums uit de collectie van Joop Warmenhoven waren er talloze archeologische vondsten uit zijn collectie tentoongesteld. Ook zorgde Cok van Steijn voor een serie grote foto’s uit de jaren tachtig van fotograaf B. Wolf. De pas verschenen boeken van Dwarsdrijver Toon de Groot en van architect Paardekooper lagen ter inzage. Alles werd met grote belangstelling bekeken en natuurlijk over gdiscusieerd. Van een van de bezoekers ontving de HKV een fotoalbum van de familie om deze te digitaliseren. Verder ont de HKV een herinneringsbierpul uit de jaren 1915-1916. Diverse boeken kunnen toegvoegd worden aan de bibliotheek. Begin volgend jaar organiseert de HKV de derde Inloopavond. (Foto: Mariska de Graaff)

In maart 2010 werd er voor het eerst een inloopavond georganiseerd door de Historische Kring Voorhout. Voorhouters konden binnenlopen met verhalen en vragen over de historie van Voorhout. Ook de nodige meegebrachte foto’s werden bekeken en besproken. Al vrij snel werd besloten om een tweede inloopavond te organiseren en daar dan nog een ander element aan toe te voegen.
Op dinsdag 19 oktober is het zover. Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u Café-Restaurant Boerhaave binnenlopen. Deze keer is er toch wel wat bijzonders te zien. De Historische Kring Voorhout is zoals bekend in het bezit gekomen van de historische collectie van Joop Warmenhoven. Van die collectie zijn allerlei zaken te zien geweest op de grote tentoonstelling 65 Jaar Bevrijd die van 24 april tot 5 mei gehouden werd. Deze keer zijn er andere onderdelen van die collectie te zien. Iedere Voorhouter die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Voorhout is van harte welkom om binnen te lopen. Uiteraard kunnen bezoekers ook weer foto’s meenemen en vragen voorleggen.

Er worden geen commerciële activiteiten ontplooid: handelaren zijn dan ook niet welkom.