Archeologische boerderijvondst

Archeologische boerderijvondsten in weiland bij Leidsevaart

Bij archeologisch onderzoek in een weiland naast de Leidsevaart zijn de resten gevonden van een boerderij uit de achttiende eeuw. Eigenaar Willem Warmerdam wil de grond machinaal omspitten om de zandgrond naar boven te krijgen, terwijl regionale amateurarcheologen willen dat de grond onberoerd blijft. Er zijn de restanten van schoenen (18e eeuw), twee waterputten en glasscherven (16e eeuw) gevonden. Net als amateurarcheoloog Henk Hageman wil ook de HKV de grond laten rusten en het historisch erfgoed laten waar het hoort. Machinaal omspitten zou dit verstoren. De gemeente Teylingen maakt zich hard voor strenge regels voor boeren om land om te ploegen.

Detail van de verpondingkaart uit 1809
Linksonder zijn de Nagelbrug en café De Bonte Koe zichtbaar. Boven links de boerderij van Van de Rotten en rechts aan de andere zijde van de Leidsevaart boerderij de Knip. Tussen deze twee boerderijen en hoger op de kaart staan geen boerderijen of woningen getekend. Op de kaart van Balthasar uit 1615 komt hier ook geen bewouwing voor.

Onder: kadasterkaart van 1832
Links opnieuw de boerderij van Van de Rotten en rechts De Knip. Daartussen ligt een boerderij kadastraal bekend Sectie A nummer 64. A-65 is een boomgaard. Als eigenaar staat de Noordwijkse koopman Jacob van Eden geregistreerd. Het huis en erf (huisnummer 5) liggen in de Hogewegsepolder. Omstreeks 1845 komen de percelen in handen van de minderjarige Margaretha van Eeden, waarna omstreek 1852 een gedeeltelijk amovatie (amoveren=slopen) volgde. Huis en erf worden rond 1862-1863 het eigendom van jonkheer Charles Adriaan Leonard Gevers uit Den Haag. Deze gaat vrij snel over tot volledige sloop en laat er een boomgaard maken.

 

Reacties op de website van het Leidsch Dagblad:
Laat die man even wachten met ploegen en trek die spullen snel uit de grond. Anders gaat dit onherroepeijk verloren. Geef Warmerdam ter compensatie een museumjaarkaart! (Julia)
In bovenstaand artikel staat niet vermeld waarom Warmerdam de grond wil omspitten. Wel dat hij de zandgrond naar boven wil halen. Dan zou het kunnen zijn dat hij in die grond beroepshalve bloembollen wil poten. Zo ja, dan moet dat vóór de winter gebeuren. In dat geval zal een museumkaart de schade niet compenseren. Als het archeologisch onderzoek door moet gaan, behoort Warmerdam een behoorlijke schadevergoeding te krijgen. (Ketnet)