John Bakker neemt afscheid Nationaal Comité 4 en 5 mei

 

Amsterdam, 4 mei 2021 – John Bakker, medebestuurslid van de Historische Kring Voorhout, was aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert onder meer deze jaarlijkse herdenking. John heeft zich negen jaar als penningmeester en lid van het dagelijks bestuur met volle overtuiging ingezet voor het Comité. De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een periode van zes jaar. De leden zijn in principe niet herbenoembaar. Desondanks maakte John negen jaar vol.

Voorafgaand aan de plechtigheid op de Dam had John Bakker een ontmoeting met Koning Willem Alexander en Koningin Maxima in het Paleis. Daar bedankten de Majesteiten hem voor zijn inzet, nu hij dit jaar afscheid neemt. 

Voorzitter is mevrouw Gerdi Verbeet. John Bakker wordt opgevolgd door mw. drs P.J.E. van Zuijlen RA.