Verhuisd zonder in te pakken

Kort geleden zijn alle bewoners van de Dr. Kuijperlaan in Voorhout verhuisd zonder een enkele verhuisdoos in te pakken. Op verzoek van de HKV heeft de gemeente Teylingen de naam van de straat gewijzigd in Dr. Kuyperlaan.

Daarmee is de naam in lijn gebracht met de bedoeling van het besluit van de Gemeenteraad van Voorhout en de wettelijk naam. In de spoedvergadering van 24 december 1948 werd door de raad besloten om de straten in het nieuw te bouwen wijkje aan de Herenstraat, namen van politici te geven. Dr. Herman Schaepman, Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP), professor Willem Hubert Nolens, eveneens RKSP en dr. Abraham Kuyper, Anti Revolutionaire Partij (ARP), werden met een straatnaam geëerd. In het schriftelijke verslag van die vergadering is echter Dr. Kuijperlaan geschreven en bij het vaststellen van het verslag van de raadsvergadering is die naam bevestigd.
In de geboorteakte van Dr. Abraham Kuyper is zijn naam door de ambtenaar van de burgerlijk stand met een ‘y‘ geschreven en met die schrijfwijze heeft hij ook tijdens zijn leven deze naam altijd gebruikt. De naam in de geboorteakte is de wettelijke naam.

Bewoners
Vanwege de onjuiste vermelding heeft de HKV anderhalf jaar geleden de gemeente verzocht om de verkeerde naam te corrigeren. Hoewel er in eerste instantie terughoudend gereageerd werd, kon wethouder Marlies Volten overtuigd worden van de juistheid van deze aanpassing. Tijdens overleg met de bewoners werd ook door hen ingestemd met het aanpassen van de straatnaam. Immers, niemand wil dat zijn familienaam verbasterd wordt en we willen allemaal recht doen aan het belang dat dr. Abraham Kuyper, onder meer oprichter van de ARP, voor de Nederlandse samenleving heeft gehad.

Straatnaamborden
Een volgende stap was de formele verhuizing van de bewoners van de Dr. Kuijperlaan naar de Dr. Kuyperlaan. Daar hoefden ze zelf verder geen inspanning voor te verrichten. Leveranciers en dienstverleners gebruikten veelal al de correcte naam. Post en goederen kwamen geadresseerd met beide straatnamen al op de juiste plek terecht. Nu zijn ook de straatnaamborden aangepast en is voor ieder duidelijk dat de laan op de goede manier vernoemd is naar Abraham Kuyper, predikant en politicus uit het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw.

Foto: Dr. Kuyperlaan vanaf de Dr. Schaepmanlaan (HKV – Kees den Elzen 2021)