Agenda

Alle Inlopen in maart t/m augustus zijn ivm met het coronavirus vervallen.
Het bestuur heeft besloten om de inlopen vanaf 1 september 2020 als HKV-café voor koffie of thee te hervatten, al dan niet met inachtneming van de dan nog noodzakelijke maatregelen. Eind augustus, begin september volgt over de hervatting een publicatie. 

Iedere 2e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur en elke laatste zaterdag van de maand van 10.30-12.30 uur is er een HKV-café voor koffie of thee. Zin in praatje en oude herinneringen ophalen? Of onder het genot van een kopje koffie of thee oude foto’s en boeken bekijken? Dat kan allemaal tijdens HKV-café waar men welkom is voor een kopje koffie of thee in ons Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat 13, 2215 GB Voorhout (Oosthout).

Gastvrouw is Nelleke van Steijn of Liesbeth Heemskerk samen met één of meer bestuursleden.

 • vr
  07
  feb
  2020
  zo
  27
  dec
  2020
  Tijdens de HKV InlopenBonekruidstraat 13, Voorhout

  Tot 1 juni 2020 is het Kenniscentrum vanwege het coronavirus gesloten

  Tentoonstelling geopend en verlengd tot eind 2020
  Vanwege haar 120 jarig jubileum is in het kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout momenteel een tentoonstelling ingericht over de Voorhoutse IJsclub.

  120 jaar geleden…
  …op 15 december 1899, werd in het Stationskoffijhuis aan de Herenstraat, de uitspanning van C. Paardekooper, de Voorhoutse IJsclub opgericht "tot het welzijn van de minvermogenden". Dat de oprichting een sociaal karakter had blijkt wel uit de volgende tekst: "Zulke vereeniging beoogt in de eerste plaats het verschaffen van werk aan hoofden van gezinnen en kostwinners, die door de heerschende vorst geene verdiensten hebben en een bangen tijd tegemoet gaan". Het loon van de baanvegers bedroeg in 1900 een dubbeltje per uur!

  IJsbaan
  De volgende mijlpaal vond plaats in 1963 toen met grote voortvarendheid van voorzitter Jo Lakeman de huidige landijsbaan tot stand kwam. Voor die tijd werd uitsluitend geschaatst op de Haarlemmer Trekvaart, de Leidsevaart en de Zandsloot. Om een en ander te financieren werd er in café De Bontekoe de Stichting Landijsbaan Voorhout opgericht die obligaties uitgaf. Op 14 december 1963 werd de Landijsbaan Voorhout officieel geopend door de toenmalige burgemeester P. Smolders. De nieuwe landijsbaan werd een succes. Voorhout beschikte nu over een plek waar veilig geschaatst kon worden. Waren de sloten en vaarten tijdens vorstperioden nog zeer onbetrouwbaar, op de ijsbaan kon men al volop zijn of haar rondjes draaien.
  Vlak voor het 100-jarig jubileum in 1999, die groots werd gevierd in de KTS, kwam de huidige accommodatie tot stand.

  Foto’s, jaarverslagen en krantenknipsels uit die tijd worden tentoongesteld. Topstuk van de tentoonstelling is het handgeschreven oprichtingsboek uit 1899, ondertekend door de eerste voorzitter van de Voorhoutse IJsclub: Piet Berbée.
  De expositie loopt van 11 maart tot medio juni.

  Foto: De voorzitters Henk de Wit (VIJC) en Cok van Steijn (HKV) openen de tentoonstelling.

 • wo
  26
  aug
  2020
  20.00 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

   

 • wo
  09
  sep
  2020
  14.00 - 16.00 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

  Zin in praatje en oude herinneringen ophalen? Of oude foto's en boeken bekijken? Dat kan allemaal in ons Kenniscentrum in het HKV-café waar men welkom is voor een kopje koffie of thee.

  Uw gastvrouw is Liesbeth Heemskerk.
  Van het bestuur is aanwezig Cok van Steijn en Floor Verhaegen.

 • zo
  13
  sep
  2020
  12.00 - 17.00 uurVoorhout

  De Open Monumentendag Voorhout gaat door! ANDERS DAN ANDERS

  Dit jaar is Open Monumentendag anders dan anders! Maar de Open Monumentendag gaat door. Al zijn monumenten beperkt/of niet open, er worden leuke alternatieven bedacht. Op dit moment werkt de OMD-commissie aan een aantrekkelijk programma om wandelend of fietsend de leermo(nu)menten van Voorhout te bekijken. En dat zijn er toch nog veel.

  Alles staat beschreven in de bijbehorende gids die te zijner tijd beschikbaar is.

   

 • za
  26
  sep
  2020
  10.30 - 12.30 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

  Zin in praatje en oude herinneringen ophalen? Of oude foto's en boeken bekijken? Dat kan allemaal in ons Kenniscentrum in het HKV-café waar men welkom is voor een kopje koffie of thee.

  Er is hulp bij genealogisch cq stamboomonderzoek

  Uw gastvrouw is Nelleke van Steijn.
  Van het bestuur zijn aanwezig Rob van de Velde en Kees den Elzen.

   

   

 • wo
  14
  okt
  2020
  14.00 - 16.00 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

  Zin in praatje en oude herinneringen ophalen? Of oude foto's en boeken bekijken? Dat kan allemaal in ons Kenniscentrum in het HKV-café waar men welkom is voor een kopje koffie of thee.

  Uw gastvrouw is Liesbeth Heemskerk.
  Van het bestuur zijn aanwezig Chris Tetteroo en Peter Vlasveld.

 • do
  22
  okt
  2020
  20.00 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

   

 • za
  31
  okt
  2020
  10.30 - 12.30 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

  Zin in praatje en oude herinneringen ophalen? Of oude foto's en boeken bekijken? Dat kan allemaal in ons Kenniscentrum in het HKV-café waar men welkom is voor een kopje koffie of thee.

  Er is hulp bij genealogisch cq stamboomonderzoek

  Uw gastvrouw is Nelleke van Steijn of Liesbeth Heemskerk.
  Van het bestuur zijn aanwezig Ton Oostdam en Kees den Elzen.

   

   

 • wo
  11
  nov
  2020
  14.00 - 16.00 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

  Zin in praatje en oude herinneringen ophalen? Of oude foto's en boeken bekijken? Dat kan allemaal in ons Kenniscentrum in het HKV-café waar men welkom is voor een kopje koffie of thee.

  Uw gastvrouw is Liesbeth Heemskerk.
  Namens het bestuur is aanwezig Richard Kuijten.

   

 • za
  28
  nov
  2020
  10.30 - 12.30 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

  Zin in praatje en oude herinneringen ophalen? Of oude foto's en boeken bekijken? Dat kan allemaal in ons Kenniscentrum in het HKV-café waar men welkom is voor een kopje koffie of thee.

  Er is hulp bij genealogisch cq stamboomonderzoek

  Uw gastvrouw is Nelleke van Steijn.
  Van het bestuur zijn aanwezig Cok van Steijn en Kees den Elzen.

   

   

 • wo
  09
  dec
  2020
  14.00 - 16.00 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13

  Zin in praatje en oude herinneringen ophalen? Of oude foto's en boeken bekijken? Dat kan allemaal in ons Kenniscentrum in het HKV-café waar men welkom is voor een kopje koffie of thee.

  Uw gastvrouw is Liesbeth Heemskerk.
  Van het bestuur is aanwezig Henk Vink.

 • wo
  16
  dec
  2020
  20.00 uurKenniscentrum Bonekruidstraat 13