Titus Brandsma en Tethard Hettema: parochiegenoten

 

 

 

 

Titus Brandsma in gevangenschap (John Dons 1942).
Pater Tethard Hettema.

Zondag 15 mei 2022 is pater Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Wat weinigen weten is dat pater Brandsma een tijd- en parochiegenoot was van pater Tethard Hettema.

Pater Hettema werd als priester in Voorhout in de oorlog betrokken in het conflict tussen het parochiebestuur van de St. Bartholomeus en de NSB-onderwijzer Speet. Hettema moest zich in Den Haag melden en werd gevangen gezet in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij werd vervolgens op transport gezet naar kamp Amersfoort en ontmoet op het station daar zijn medeparochiaan pater Titus (Anno Sjoerd) Brandsma. Titus Brandsma (1881) is karmeliet en hoogleraar wijsbegeerte aan de universiteit van Nijmegen. In de veronderstelling dat Titus wordt vrijgelaten vraagt Tethard hem bij thuiskomstin Bolsward zijn ouders te groeten. Titus wordt echter niet vrijgelaten maar naar Scheveningen gebracht waar hij zijn veroordeling te horen krijgt. Dat is uiteindelijk transport naar concentratiekamp Dachau.

Vanuit het verzamelkamp in Kleef schrijft pater Titus Brandsma enkele brieven waarin hij aan zijn ontmoeting met Tethard refereert. In de zevende brief van 3 juni 1942 schrijft hij aan zijn jarige broer pater Henricus Brandsma o.f.m. in Drachten (waar dan ook de broer van Tethard, pater Halvard Hettema o.f.m. sinds 1941 woont): ‘Den broer van Pater Hettema zag ik nog juist even in Amersfoort, hij kwam, ik ging. Onder het passeren even een paar woorden. Hij dacht dat ik naar huis ging en zeide Vader en Moeder, enz. te groeten. Ik moest hem teleurstellen. Hij zag er blij en opgewekt uit en ik hoor van anderen, die er vandaan naar hier zijn gekomen, dat hij het heel goed stelt’.

Titus Brandsma wordt op 26 juli 1942 in Dachau vermoord, op dezelfde dag dat Dirk Hendrik Herman Hettema, de broer van Tethard, zijn Eerste Plechtige H. Mis opdraagt in de St. Franciscusbasiliek, de parochiekerk in Bolsward van de Brandsma en Hettema families.

De geschiedenis van pater Hettema en zijn ontmoeting met Titus Brandsma zijn beschreven in Dwars Op 68. Deze en ander publicaties kunnen ingezien worden tijdens het HKV-café op elke laatste zaterdag van deze maand, 28 mei. Dan staat de deur van het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat om half elf weer open en is de koffie bruin. Voor de geïnteresseerden is er dan ook ervaren advies beschikbaar met betrekking tot onderzoek naar voorouders.