Wij willen uw archief

Wij willen uw archief

De Historsiche Kring Voorhout (HKV) verzamelt archieven, losse documenten, foto’s, films en geluidsopnames die iets vertellen over het verleden van Voorhout. Zo krijgen belangstellenden en (toekomstige) onderzoekers zo veel mogelijk informatie ons dorp van vroeger tot nu.

Naar welk materiaal wordt gezocht?
Voorhout is een bijzonder dorp: het wordt al in 988 vermeld. Het was nooit groot of van internationaal belang. Het was en is er echt dorps, maar wel een met een uitgesproken eigen karakter. De inwoners worden  niet voor niets Dwarsdrijvers genoemd. De HKV streeft ernaar om archieven te verzamelen die een goed beeld geven van deze bijzondere diversiteit. De HKV zoekt archieven die iets laten zien over:
– kunst en cultuur, zoals toneel, (pop)muziek, cabaret
– migratie, belangenorganisaties en culturele verenigingen, migrantengeschiedenis

Daarnaast neemt de HKV graag archieven op waarvan nog geen of nauwelijks archiefmateriaal is, zoals:
– archieven van Voorhoutse winkels en bedrijven
– archieven van politieke organisaties, actiegroepen en verenigingen
Het materiaal dat de HKV bewaart moet dus een duidelijke relatie hebben met Voorhout.
Tevens verzamelt de HKV beeldmateriaal, losse documenten, krantenknipsels, objecten en familieberichten (geboortekaartjes, bidprentjes en huwelijks- en overlijdenskaarten).

Openbaarheid van archieven
Archieven die worden opgenomen zijn in principe openbaar en komen voor dienstverlening aan het publiek ter beschikking. In overleg met de eigenaar/schenker kunnen delen ervan voor korte of langere tijd de status ‘beperkt openbaar’ krijgen.

Ordenen en beschrijven
Na beschikbaarstelling worden de archieven op termijn geordend en beschreven. De inventaris wordt vervolgens op het internet geplaatst en kan ingezien worden.

Verder
Wij ontvangen ook graag een kort overzicht van de (ontstaans-)geschiedenis van de organisatie of instelling en wie bij voorbeeld daar een grote rol in heeft gespeeld. Dat is belangrijke contextinformatie voor mensen die het archief bij ons willen komen inzien.

Heeft u een archief waarvan u denkt dat het in de collectie van de HKV zou passen neem dan contact op met het secretariaat van de HKV.