Opening Kenniscentrum HKV

Van Velzen opent ludiek het Kenniscentrum Historische Kring Schutterskoning Kees van Velzen lost het openingsschot. Zaterdag 28 januari opende wethouder Kees van Velzen, Schutterskoning 2017 van St. Hubertus, met een ludiek schot het Kenniscentrum van de HKV aan de Bonekruidstraat. De eerdere poging van HKVvoorzitter Cok van Steijn mislukte. Binnen opende Theo Blokland de tentoonstelling Hemels Voorhout. De belangstelling van oud-bestuurders, omwonenden, (zuster)verenigingen en relaties was bijzonder groot. Alvorens te openen sprak Van Velzen over de pogingen van verschillende bestuursleden om een eigen home te vinden. “Vanaf 2013 bleef Emiel van der Hoeven er maar doorvragen en hield het bestuur Lees het hele verhaal

Opening nieuwe huis

Na drie jaar te gast te zijn geweest bij Park Overbosch deed zich in 2015 de mogelijkheid voor om in te trekken in het ‘noodgebouw’ van de Emmaüsschool aan de Bonekruidstraat. Het gebouw stond leeg en werd door de school niet meer gebruikt. Al in oktober verhuisde het bestuur het verspreid opgeslagen materiaal naar de nieuwe locatie. Vooruitlopend op de opening is er hard gewerkt aan de verbouwing en vervolgens aan de inrichting. De ingang is van het speelplein naar de straatzijde verplaatst. De oude ingang blijft de nooduitgang. Twee kindertoiletten zijn omgebouwd tot keuken en in een van de Lees het hele verhaal