Trots op aanwinst oude vaandels

Medio oktober ontving de vereniging uit een nalatenschap twee Voorhoutse vaandels. We zijn erg gelukkig met deze aanwinst. De in redelijke staat zijnde vaandels maken deel uit van de Voorhoutse geschiedenis. Het betreft de vaandels van St. Urbanus en de St. Jozefsgezellen; niet meer bestaande verenigingen. Het vaandel van St. Urbanus is van de afdeling Voorhout van de Ned. R.K. Bloemist-, Land- en Tuinbouw Arbeiders Bond. St. Urbanus is een onderafdeling R.K. Volksbond en al voor 1912 opgericht. Volgens de Leidsche Courant van dat jaar was St. Urbanus een onderafdeling van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit (1904-1968). Op het Lees het hele verhaal

Gezicht op Voorhout

Tijdens de Braderie van 15 september ontving de HKV een schilderij van Anton Jansze. Gezicht op Voorhout vanaf de Trekvaart met onder meer de Boekhorstmolen, de kerk en boerderij de Knip van Hein Langeveld. Olieverfschilderij op doek in lijst van C.C. Plug, Golfweg 22 [Noordwijk]. Geschilderd naar een ansichtkaart van J. Braakman. 40 x 50 cm. ZJ. De schilder C.C. Plug is vooralsnog onbekend. De Boekhorstmolen is in mei 1938 gesloopt. Het schilderij zal op termijn gereinigd moeten worden en mogelijk worden voorzien van een toepasselijke lijst.