19. Primeur: behouden thuiskomst

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer. Primeur: behouden thuiskomst  In december 1944 vordert de Duitse bezetter ondanks felle protesten de Voorhoutse – in 1940 aangeschafte – brandweerauto. De auto verdwijnt naar Duitsland. Niemand weet waar. In juni en augustus 1945 maken twee Rotterdam die in Duitsland tewerk gesteld zijn geweest de Gemeente Voorhout erop attent, dat zij de brandweerauto in het Duitse Detmold hebben gesignaleerd. Direct stelt de gemeente pogingen in het werk om het eigendom terug te laten keren. De Britse bezettingsautoriteiten weigeren echter het verzoek. De reden? Omdat de Duitsers haar noodig hebben! Vervolgens Lees het hele verhaal

5. Voorhouts oorlogsboek

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Voorhouts oorlogsboek   De 27-jarige Voorhoutse kapelaan Hermanus Montanus Johannes (Herman) Stoelinga ziet in één van de klaslokalen van de katholieke Antoniusschool dat meester Speet (een NSB-er) op het bord geschreven heeft: Christus was geen Jood maar de eerste en beste Nationaal-Socialist. Het is april 1942. Pastoor W. Warenhoven is al twee weken weg. Warmenhoven is naar Den Haag ontboden en niet teruggekomen. De kapelaan staat er alleen voor. Via de bisschop krijgt Stoelinga assistentie van pater Tethard Hettema. Beiden voeren een vruchteloos gesprek met Speet. Stoelinga vertelt Speet dat Lees het hele verhaal

4. Muziek in de oorlogsjaren

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Muziek in de oorlogsjaren In de eerste oorlogsjaren is muziekvereniging St. Cecilia nog actief. Repetities en uitvoeringen gaan tot en met het zomerconcert van 1942 gewoon door. De laatste mars van dat concert heet Tot weerziens. Niemand kan vermoeden dat het – na het spelen van die mars – voor drie jaar over was. Altijd maar weer problemen met de repetitieruimte en het verplichte lidmaatschap van de door de Duitse bezetter ingestelde Kultuurkamer zijn de spreekwoordelijke laatste druppels. De muziekinstrumenten ‘duiken onder’ bij de penningmeester van St. Cecilia. Na de Lees het hele verhaal

28. Enige cijfers en bijzonderheden

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: 28. Enige cijfers en bijzonderheden In 1939 wijst het Rode Kruis de BNS aan als noodhospitaal en op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940, worden alle zalen in het gebouw die ‘gemist’ kunnen worden ingericht als ziekenzaal. Er worden op die dag 250 hospitaalbedden geplaatst. Gedurende de eerste oorlogsdagen worden in die zalen van de BNS ruim 60 gewonden verzorgd. Na korte tijd verdwijnen de gewonden. Zij zijn overleden, overgebracht naar ziekenhuizen in Leiden of hersteld. Ook de bedden worden weggehaald en de oorspronkelijke functie van het gebouw is hersteld. Lees het hele verhaal

3. Koffer van terwerkgestelde

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Koffer van terwerkgestelde  Een aantal mannelijke inwoners van Voorhout wordt in de oorlogsjaren in Duitsland en Frankrijk tewerkgesteld. Timmerman Henk Warmenhoven uit de Mgr. Broerestraat vervaardigt voor deze mannen een triplex koffertje. Hierin kunnen ze hun (schamele) bezit enigszins veilig vervoeren. Arie van der Hulst is één van de terwerkgestelden. Veel tewerkgestelden hebben het niet slecht, horen we van Arie en lezen we in het dagboek van Wim van der Holst van de ’s Gravendamseweg. Zijn nieuwe baas bevalt hem goed. Ik moest eerst mijn wassen helemaal en goed verschonen. Lees het hele verhaal

27. Oranje wimpel

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Oranje wimpel Na de Duitse capitulatie viert Voorhout feest. Er wordt gevlagd, voor zover er nog vlaggen zijn. Vele zijn immers in het laatste oorlogsjaar gebruikt om er een kledingstuk van te maken. Oranje wimpels en sjerpen komen – na lang verstopt te zijn – weer tevoorschijn. Zo ook bij de familie Van der Slot. Bij het ontruimen van de zolder van het ouderlijk huis stuiten de kinderen van Theo en Corrie Bakker-van der Slot op voorraadblikken, in de oorlog verzameld door hun moeder. Tussen deze spullen ligt ook deze Lees het hele verhaal

26. Oranjekoerier

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Oranjekoerier  Vooral gedurende het laatste oorlogsjaar verschijnen ook in deze streek illegale krantjes. De Oranjekoerier is daar een voorbeeld van. Werknemers van drukkerij de Zeekant in Noordwijk stencillen of drukken deze krantjes. Onder andere Louis de Bekker en huisschilder Aad Vlasveld transporteren de voor Voorhout bestemde exemplaren als gemeentelijke post. Juist voor De Bekker en Vlasveld is het passeren van de Duitse controlepost aan de Noordwijkerhoek minder problematisch. De Bekker is bekend als medewerker van het Voorhoutse gemeentehuis. Aad Vlasveld assisteert in die periode vaak zijn vader die het Parochiehuis Lees het hele verhaal

25. Fiets van Eggen met carbidlamp

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Fiets van Eggen met carbidlamp  In de oorlogsjaren is Aloysius Eggen de meest bekende politieagent, destijds nog veldwachter genoemd. Al vanaf 1920 is “Pliesie Eggen” een vertrouwd gezicht in het dagelijkse Voorhoutse straatbeeld. Eggen is niet alleen veldwachter, maar ook telegrambesteller en gemeentebode. De Duitse bezettingsjaren zijn voor veldwachter Eggen niet eenvoudig. Zijn optreden in die jaren is steeds ‘voorbeeldig’. Zo tipt hij meer dan incidenteel Voorhoutse inwoners dat hij ze – in opdracht van de bezetter – moet komen ophalen. De betrokkene kan dan tijdig onderduiken. Door hem opgemaakte Lees het hele verhaal

24. Afscheidsbrief Frans van den Berghe

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Afscheidsbrief Frans van den Berghe   Frans (Francois) van den Berghe is de tweede zoon van het hoofd van de Christelijke School aan de Jacoba van Beierenweg, Jacobus J. van den Berghe en Jannetje Jacoba Verbeek. Zijn oudere broer Gerrit is in 1930 in de Vaartsloot onder Noordwijkerhout verdronken. Frans is stuurman op de grote vaart. Frans wil naar Zwitserland vluchten om vandaaruit naar Engeland te vliegen om zich daar bij de geallieerden aan te sluiten. Bij die poging wordt hij door de Duitsers nabij de Frans-Zwitserse grens opgepakt teruggebracht Lees het hele verhaal

23. Armband Binnenlandse Strijdkrachten (BS)

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Armband Binnenlandse Strijdkrachten (BS) Bij Koninklijk Besluit van 5 september 1944 worden de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht. Het is een bundeling van de drie belangrijkste gewapende verzetsorganisaties in de oorlog. Ook Voorhout richt begin mei 1945 een BS-eenheid op. Een belangrijke taak is om op de dag van de bevrijding (en daarna) de orde en rust te handhaven of – indien noodzakelijk – te herstellen. Leden van de BS dragen een uniform, een blauwe overall en een armband. In de bewapening wordt voorzien door de wapendroppings van de geallieerden.   De Lees het hele verhaal