Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties t.b.v. een manuscript voor de Dwars Op

De Dwars Op verschijnt minimaal drie maal jaar.

 • Download deze informatie als pdf.
 • Het aan te leveren manuscript/artikel moet een relatie met Voorhout hebben.
 • Bij de tekst horen Voorhoutse illustraties.
 • Illustraties niet tussen de tekst plaatsen, maar separaat aanleveren. (zie verder)
 • Korte pakkende titel.
 • De eerste alinea is de inleiding. Deze wordt vet afgedrukt en is zonder tussenkopje.
 • Korte uitdagende of pakkende kopjes tussen de tekstblokken (maximaal 3 woorden).
 • De bijschriften voor de foto’s en voetnoten staan aan het eind van de tekst.
 • Beginnen met Hoofdletter en eindigen met een punt.
 • Maximaal 2x A4. Lettergrootte van 11 punten; Times (New) Roman. Zonder opmaak!
 • Manuscripten groter dan 2x A4 worden eventueel, na overleg met de eindredactie, geplaatst.
 • Bronvermelding als: J.J. Bergman, Donder en Blixem op Bergendaal. In: Leids Jaarboekje 1972, blz. x-y.
  • Auteurs op alfabetische volgorde.
 • Het manuscript dient digitaal te worden aangeleverd als Worddocument of equivalent daarvan.
 • Aanlevering via e-mail of op een USB-stick.
 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur dienen duidelijk vermeld te zijn.

Eindredactie

 • Alle artikelen worden kort voor het drukken door derden nagelezen en voorzien van
  eventuele correcties of aanvullingen.
 • De redactie behoudt zich het recht voor daar waar nodig het artikel aan te passen, of in te korten.
 • Ingrijpende correcties zullen in een vroeg stadium worden teruggekoppeld.
 • Eventuele opname van het artikel kan niet altijd op korte termijn plaats vinden.

Foto’s en documenten

 • Aanlevering, bij voorkeur, van originele foto’s of documenten.
 • De redactie scant bij voorkeur zelf; foto’s gaan altijd retour, tenzij anders wordt afgesproken.
 • Digitale aanlevering als jpg of tif.
 • Resolutie minimaal 300 dpi. Beter is 600 dpi.
 • Scannen minimaal op 100%; kleine foto’s (6×9 cm) op 200%.
 • Geen correcties met een fotobewerkingsprogramma (bijv. Photoshop, Elements of Picasa).
 • Let op! Scans van bijvoorbeeld 3×4 cm met een resolutie van 72 dpi zijn voor het drukken
  NIET bruikbaar. Denk om auteursrechten bij internetillustraties.

Diversen

 • Aangeleverde foto’s/documenten worden opgenomen in het fotoarchief van de HKV.
  • als collectie onder de naam van de aanleverende partij (bijv. CollPhilipsenHarry)
  • en verspreid onder de verschillende trefwoorden (bijv. FamPhilipsenHarry of Gebouwen/Agnes)
 • De foto’s en documenten kunnen ook voor andere artikelen in de toekomst gebruikt worden.
  • In principe zal de collectienaam vermeld worden.
 • Het copyright van de foto’s berust na aanlevering bij de HKV.
 • Mogelijk dat in de (verre) toekomst het fotoarchief van de HKV op internet geplaatst wordt.
 • Gemaakte kosten komen voor rekening van de auteur.

Voorhout, 25 november 2010. Aangepast 28 maart 2011. 26 november 2015. 3 april 2016.
Emiel van der Hoeven.