ANBI

RISN-nummer: 8163 35 473 (dossiernummer 82 278)

Doelstelling Historische Kring Voorhout (HKV)
De vereniging stelt alles in het werk om waardevol historische materiaal te verzamelen en op termijn tentoon te stellen. Het historische materiaal bestaat uit: foto’s, hetzij op papier of digitaal, documenten, varia, boeken en allerlei ander zaken, zoals penningen of glazen. Geleende foto’s worden gescand en in overleg z.s.m. geretourneerd. De HKV ontfermt zich ook over verenigings- of bedrijfsarchieven.

Bezoldiging
De HKV kent GEEN betaalde functies; de HKV is een vereniging van vrijwilligers.
De besteding van de middelen voor de Historische Kring Voorhout (HKV) is voorbehouden aan de leden. Op de Algemene Leden Vergadering wordt het bestedingskader voor het volgende jaar goedgekeurd en vastgelegd in de notulen. Dit budgettaire kader is maatgevend voor bestedingen voor het volgende jaar.

Jaarverslag
Download het laatste jaarverslag.

Financien
Download het laatste financieel verslag.

De Belastingsdienst over ANBI. Lees meer …

Concept wijziging statuten HKV

https://www.hkv-voorhout.nl/wp-content/uploads/2022/05/6e-Concept-Statutenwijziging-Historische-Kring-Voorhout.pdf