Page 6 - Dwars Op 32
P. 6
rs Jacobatocht Abdijkerk Egmond
en Alkmaar

De Abdij van Egmond is van belang voor de
geschiedenis van Voorhout. Waarom? Volgens de
evangelische aantekeningen van de Abdij van Egmond
schonken Dirk II, één van de Hollandse graven, en zijn
gemalin Hildegardt op 6 mei 988 de kerk van Voorhout aan
de abdij van Egmond. Op basis van deze aantekeningen hebben we in
1988 het 1000-jarig bestaan van Voorhout gevierd.

De Egmondse abdij werd aan het begin van de 10de eeuw gesticht, door graaf
Dirk I. Een van de belangrijkste geschiedenisboeken van de Middeleeuwen, de
Egmondse annalen, werd rond 1100 te Egmond samengesteld. De middeleeuwse
geschiedenis van de Abdij eindigt in 1573, wanneer de Geuzen de abdij in brand
steken. Nog eeuwenlang staan de ruïnes van de Abdijkerk in de velden bij Egmond.
In 1800 worden ook deze laatste herinneringen wegens bouwvalligheid gesloopt.
In de 20ste eeuw werd het klooster herbouwd. Op 23 augustus 1935 werd de
Priorij van St. Adelbert door monniken uit Oosterhout opnieuw bevolkt. In 1950
volgde de verheffing tot abdij, in het inmiddels aanzienlijk uitgebreide gebouw.
In 1945 werd gestart met het maken van kaarsen. Zo konden de monniken in
hun levensonderhoud voorzien. Sinds enkele jaren huisvest de kaarsenfabriek
ook een pottenbakkersatelier.

Adelbert zou samen met Willibrord vanuit Ierland zijn overgestoken naar de
Lage Landen. Hier predikte hij het Evangelie. Het is zelfs niet uitgesloten

Op
6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11