Over de HKV

De Dwarsdrijver >

 

 

 

Sinds 1998 houdt de Historische Kring Voorhout zich bezig met de geschiedenis van Voorhout in de meest uitgebreide zin. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van de Dwars Op en het presenteren van foto’s.

Verder:

  • Jaarlijkse uitreiking HKV-Restauratieprijs.
  • Drie maal per jaar verschijning historisch blad de Dwars Op.
  • Twee maal per maand is het gezellige HKV-café geopend in ons Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat.
  • Hulp bij genealogisch onderzoek.
  • Uitgave lesbrief Voorhoutse Geschiedenis voor de basisscholen.
  • Excursie de zogenoemde Jacobatocht.
  • Tentoonstellingen.
  • Twee maal per jaar een lezing.
  • Online toegang tot Voorhoutse en Leidse historische bronnen.

De vereniging stelt alles in het werk om waardevol historische materiaal te verzamelen en om dit op termijn tentoon te kunnen stellen. Het historische materiaal bestaat uit: foto’s, hetzij op papier of digitaal, documenten, varia, boeken en allerlei voorwerpen, zoals penningen of glazen. Geleende foto’s worden gescand en in overleg z.s.m. geretourneerd. De HKV ontfermt zich ook over verenigings- en bedrijfsarchieven en is als erfgoedinstelling het historische geheugen van Voorhout. Meer …

De HKV telt ruim 940 leden.

De HKV is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor belastingvrije schenkingen aan de vereniging kunnen worden gedaan. Lees meer > > >

 

De HKV is bewust niet te vinden op sociale media.