Organisatie

Rekeningnummer / Banknummer Historische Kring Voorhout: NL37 RABO 0366 0512 96

Bestuur. Tussen () jaar van toetreding tot bestuur of Commissie. Eerste jaartal toetreding tot bestuur. Door verschuiving van functies zijn meerdere jaartallen mogelijk.

Voorzitter
Cok van Steijn (2001/2014/2015)
Vice-voorzitter
Chris Tetteroo (2020)
Secretaris
Caroline Dangerman-Bel (2020)
Penningmeester
Ton Oostdam (2009)
Leden
John Bakker (1998)
Monique van Buul (2001/2019/2020)
Kees den Elzen (2016)
Rob van de Velde (2018)
Yolanda Balk (2020)
Beschermheer
H.J. Coster van Voorhout, ambachtsheer (1998)
Erelid
Emiel van der Hoeven (2012)
ANBI
Ton Oostdam (2014)
John Bakker (2014)
Automatisering, Website en Collectie
Emiel van der Hoeven (1998)
Bert van Leeuwen (2019)
Rob van de Velde (2020)
Yolanda Balk (2020)
Braderie
Cok van Steijn (2010)
Jos Warmenhoven (2010)
Chris Tetteroo (2020)
Dwars Op redactie
Dick van der Meer, eindred. (2016)
Monique van Buul (2001)
Kees den Elzen (2016)
René Meer (2020)
Dwars Op vormgeving
EmMaDesign (1998)
Vertegenwoordiging Erfgoedcommissie
Kees den Elzen (2016)
Financiële Commissie
Ton Oostdam (2020)
Yolanda Balk (2020)
Robert Groenewegen (2020)
Gastlessen WOII
Kees den Elzen (2016)
Henk Vink (2016)
Floor Verhaegen (2018)
Genealogie
Kees den Elzen (2020)
Job Waterreus (2020)
HKV-café
Cok van Steijn (2014)
Monique van Buul (2020)
HKV-Restauratieprijs
Cok van Steijn (2010)
Jos Warmenhoven (2010)
Huisvesting en Beheer
John Bakker (2015)
Cok van Steijn (2015)
Rob van de Velde (2017)
Jacobatochten
Frans van der Geer (2007)
Henk Vink (2007)
Ton Oostdam (2015)
Ledenadministratie
Yolanda Balk (2020)
Ledenwerving
Ton Oostdam (2015)
Henk Vink (2015)
Yolanda Balk (2020)
Lezingen
Kees den Elzen (2018)
Rob van de Velde (2018)
Monumentencommissie HKV
Kees den Elzen (2017)
Chris Tetteroo (2020)
Ariënne Wagensveld, archeologie (2019)
Guy Bosman, archeologie (2019)
Nieuwsbrief digitaal
Rob van de velde (2019)
Open Monumentendag (OMD)
John Bakker (2015)
Ton Oostdam (2015)
Hubert Heuzen (2015)
Richard Kuijten (2019)
PR
Kees den Elzen (2019)
Vertegenwoordiging straatnamencommissie
Chris Tetteroo (2020)
Tentoonstellingen
Emiel van der Hoeven (2010)
Richard Kuijten (2019)
Cok van Steijn (2020)
Vertegenwoordiging CHG
John Bakker (2017)
Jos Warmenhoven (2017)
Huismeester
Liesbeth Heemskerk (2017)
Projectgroep 75 jaar bevrijding
John Bakker (2018)
Richard Kuijten (2018)
Kees den Elzen (2018)

E-mailadressen:
Secretariaat
Jacobatochten
Dwars Op
Lezingen