Organisatie

Rekeningnummer / Banknummer Historische Kring Voorhout: NL37 RABO 0366 0512 96

Update: 21 september 2021

Bestuur. Tussen () jaar van toetreding tot bestuur of Commissie. Eerste jaartal toetreding tot bestuur. Door verschuiving van functies zijn meerdere jaartallen mogelijk.

Voorzitter
Cok van Steijn (2001/2014/2015)
Secretaris
Caroline Dangerman-Bel (2020)
Penningmeester
Ton Oostdam (2009)
Leden
John Bakker (1998)
Monique van Buul (2001/2019/2020)
Kees den Elzen (2016)
Rob van de Velde (2018)
Yolanda Balk (2020)
Christ Tetteroo (2020)
Beschermheer
H.J. Coster van Voorhout, ambachtsheer (1998)
Erelid
Emiel van der Hoeven (2012)
ANBI
Ton Oostdam (2014)
John Bakker (2014)
Archiefbeheer
Emiel van der Hoeven (1998)
Archeologie (Erfgoed)
Kees den Elzen (2017)
Ariënne Wagensveld, archeologie (2019)
Guy Bosman, archeologie (2019)
Automatisering, Archief, Website, Sysheer en Collectie
Rob van de Velde (2020)
Beeldbanken
Emiel van der Hoeven (2019)
Bert van Leeuwen (2019)
Braderie
Cok van Steijn (2010)
Jos Warmenhoven (2010)
Chris Tetteroo (2020)
Collectiebeheer
Emiel van der Hoeven (1998)
Digitalisering
Rob van de Velde (2020)
Dwars Op verdeling
Kees den Elzen (2016)
Bert Oostdam (2019)
Dwars Op redactie
Dick van der Meer, eindred. (2016)
Monique van Buul (2001)
Kees den Elzen (2016)
René Meer (2020)
Dwars Op vormgeving
EmMaDesign (1998)
Erfgoed
John Bakker (2010)
Kees den Elzen (2017)
Chris Breeschooten (2017)
Erfgoed HLT (gemeentelijk)
John Bakkern (2000)
Kees den Elzen, adviseur (2016)
Financiën
Ton Oostdam (2009)
Yolanda Balk (2020)
Gastlessen WOII
Kees den Elzen (2016)
Henk Vink (2016)
Floor Verhaegen (2018)
Genealogie
Kees den Elzen (2020)
Job Waterreus (2020)
HKV-café
Cok van Steijn (2014)
Monique van Buul (2020)
HKV-Restauratieprijs
Cok van Steijn (2010)
Jos Warmenhoven (2010)
Chris Tetteroo (20200)
Huisvesting en Inrichting
John Bakker (2015)
Cok van Steijn (2015)
Rob van de Velde (2017)
Jacobatochten
Frans van der Geer (2007)
Henk Vink (2007)
Ton Oostdam (2015)
Ledenadministratie
Ton Oostdam (2020)
Ledenwerving
Ton Oostdam (2015)
Yolanda Balk (2020)

Lezingen
Kees den Elzen (2018)
Rob van de Velde (2018)
Nieuwsbrief digitaal
Monique van Buul (2021)
Open Monumentendag (OMD)
John Bakker (2015)
Ton Oostdam (2015)
Hubert Heuzen (2015)
Richard Kuijten (2019)
Podcast
Caroline Dangerman (2020)
Esther Kortekaas (2020)
PR
Kees den Elzen (2019)
Vertegenwoordiging straatnamencommissie
Chris Tetteroo (2020)
Tentoonstellingen
Emiel van der Hoeven (2010)
Richard Kuijten (2019)
Cok van Steijn (2020)
Vertegenwoordiging CHG
John Bakker (2017)
Jos Warmenhoven (2017)
Website
Emiel van der Hoeven (1998)
Huismeester
Liesbeth Heemskerk (2017)
Projectgroep Jubileum HKV 25 jaar
Cok van Steijn (2020)
Chris Tetteroo (2020)

E-mailadressen:
Secretariaat
Jacobatochten
Dwars Op
Lezingen