Kosten lidmaatschap / Banknummer

Het lidmaatschap van de Historische Kring Voorhout bedraagt jaarlijks:

Voor inwoners van voorhout € 12,50
Buiten Voorhout € 16,–.

In de maand februari worden tegelijk met de uitnodiging voor de jaarvergadering de facturen per e-mail of door vrijwilligers bezorgd.
De HKV werkt niet met automatische incasso.

Banknummer van de vereniging: NL37 RABO 0366 0512 96 tnv Penningmeester HKV.

Vragen? Mail

Naar het -> Aanmeldingsformuler.