Geschiedenis HKV

 Vlnr: Emiel van der Hoeven, Joop warmenhoven, Simone Heikens, Dick van der Tang en Piet Verdegaal tijdens de eerste presentatie van de HKV op 28 augustus 1998 in het gemeentehuis van Voorhout.

Zo begon het …
Donderdag 22 januari 1998 nodigt (waarnemend) burgemeester Cor de Ronde een aantal Voorhouters uit om de mogelijkheden van een historische vereniging in het dorp te bespreken. Aanwezig zijn: Joop Warmenhoven, Dick van der Tang, Piet Verdegaal en Emiel van der Hoeven.
In de volgende vergadering (24 maart) wordt de voorgestelde verenigingsnaam: Historisch Genootschap Voorhout door De Ronde als te hoogdravend ervaren. Van der Hoeven ziet niets in Heemkundekring en komt met de naam: Historische Kring Voorhout.
In dezelfde vergadering wordt het voorlogige bestuur vastgesteld. Warmenhoven: voorzitter; Van der Hoeven secretaris en Verdegaal: penningmeester. Van der Tang is bestuurslid. Vrij snel treden John Bakker en Simone Heikens tot het bestuur toe.

Dwars Op
Als titel voor een jaarboek of periodiek komt Van der Hoeven met de naam Dwars Op. De naam valt goed. De Historische Kring Voorhout wordt een maand later, 16 april, in het gemeentehuis opgericht. Eind augustus volgt de eerste pesentatie van de HKV en verschijnt tegelijkertijd de Dwars Op nummer 1; door een subsidie huis-aan-huis verspreid. Het blad voorziet in een behoefte en met het klimmen der jaren stijgt de inhoudelijke kwaliteit.
Tot de 19e eeuw was Voorhout een ambacht met ambachtsbewaarders en een ambachtsheer. Deze titel bestaat officieel nog steeds. Een nazaat van de laatste actieve ambachtsheer, Christian Lodewijk Coster van Voorhout, is Hero Joachim. Eind 1998 aanvaardt hij het beschermheerschap van de HKV.

Al vrij snel verschijnt de eerste ‘homepage’. Deze is van mei 1999. Gestaag groeit de vereniging. In 2000 wordt Wim Verhart tijdens de Braderie ingeschreven als 300ste lid. Drie jaar later is G.J. Hoek uit Eindhoven lid 500 en eind 2008 schrijft de HKV zijn 750ste lid in.
De HKV houdt bezig met de geschiedenis van Voorhout in al zijn geledingen. Dat vindt onder meer zijn uitdrukking in de jaarlijkse uitreiking van de HKV-Restauratieprijs. In 2002 ontvangt makelaar Jos Geurts voor het eerst de prijs voor het behoud en restauratie van het pand Herenstraat 114, het voormalige Postkantoor uit omstreeks 1900.

Klik op bovenstaand beeld voor de totale pagina.

Om de jeugd bij de geschiedenis van het dop te betrekken is er de Lesbrief Voorhoutse Gechiedenis, aangeboden aan de leerlingen van groep zeven van de basisscholen. In 2019 verscheen een herziene uitgave van de Lesbrief.

Naast de Dwars Op verschijnen er regelmatig huis-aan-huis themanummers zoals: Waternummer, Broedersnummer, Voorhout Saluut, Toen ik 10 was… , 125 jaar Bartholomeuskerk, Opdat we niet vergeten, Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en Leven in VRIJHEID.

Bestuursleden

Voorzitters   Leden
Joop Warmenhoven
Simone Heikens
Henk Vink
Frans van der Geer
Cok van Steijn a.i.
Cok van Steijn
Chris Tetteroo 
1998-2000
2001-2003
2003-2010
2010-2014
2014-2015
2015-2022
2022-heden
Simone Heikens
Dick van der Tang
John Bakker
Hans van den Berg
Monique van Buul
Cok van Steijn
Frans van der Geer
Jos Warmenhoven
Peter Vlasveld
Emiel van der Hoeven
Hubert Heuzen
Kees den Elzen
Rob van de Velde
Chris Breeschoten
Richard Kuijten
Monique van Buul
Yolanda Balk
Jan Bierman
1998-2000
1998-2009
1998-heden
1999-2005
2001-2019
2001-2014
2005-2010
2007-2017
2009-2016
2010-2020
2015-2016
2016-heden
2018-heden
2018-2020
2019-2020
2020-heden
2020-heden
2022-heden
Secretarissen   Ereleden
Emiel van der Hoeven
Henk Vink
Richard Kuijten
Monique van Buul
Caroline Dangerman-Bel
1998-2010
2010-2015
2015-2019
2019-2020
2020-heden
Emiel van der Hoeven
Cok van Steijn
2012
2022
Pennigmeesters    Leden van Verdienste
Piet Verdegaal
Ton Oostdam
1998-2009
2009-heden
Beschermheer   Ambassadeur
Kim Coster van Voorhout 1998-heden Drs. S.W.J.G. Schelberg 2006-2012