Disclaimer

De Historische Kring Voorhout (Kamer van Koophandel: 28079056), hierna te noemen HKV, verleent u hierbij toegang tot www.hkv-voorhout.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

  • De HKV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
  • Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De HKV presenteert op de beeldbank van de website hkv-voorhout.nl o.a. een grote collectie afbeeldingen.
  • Deze collectie is verkregen door o.a. eigen vervaardiging en schenkingen van particulieren of instellingen en is met de grootst mogelijk zorg gedigitaliseerd, beschreven en gepresenteerd.
  • De HKV heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.
  • Als de HKV abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt u verzocht ons daarover per brief of e-mail te informeren onder vermelding van het betrokken fotonummer zodat we deze fout kunnen corrigeren.

Beperkte aansprakelijkheid
HKV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HKV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De gepubliceerde prijzen zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HKV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, website, de Dwars Op en andere materialen liggen bij HKV, tenzij anders vastgelegd. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.