Colofon

Het banknummer van de vereniging is: Hist. Kring Voorhout NL37 RABO 0366 0512 96 te Voorhout

Deze website is gemaakt voor de Historische Kring Voorhout door EmMa Design. Alle rechten rusten bij de Historische Kring Voorhout.

Geen van de foto’s op deze site mag gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Historische Kring Voorhout. De rechten van de foto’s rusten bij de fotograaf of bij de Historische Kring Voorhout.

Voor vragen over deze website neem contact op met het secretariaat.