ANBI

RISN-nummer: 8163 35 473 (dossiernummer 82 278)

Doelstelling Historische Kring Voorhout
De vereniging stelt alles in het werk om waardevol historische materiaal te verzamelen en op termijn tentoon te stellen. Het historische materiaal bestaat uit: foto’s, hetzij op papier of digitaal, documenten, varia, boeken en allerlei ander zaken, zoals penningen of glazen. Geleende foto’s worden gescand en in overleg z.s.m. geretourneerd. De HKV ontfermt zich ook over verenigings- of bedrijfsarchieven.

Jaarverslag
Download het laatste Jaarverslag.

Financien
Download de laatste financiele stukken.

De Belastingsdienst over ANBI. Lees meer …