Open Monumentendag

De HKV is er in geslaagd om tijdens de Open Monumentendag (OMD) een bijzonder programma samen te stellen. Het thema is Boeren, Burgers en Buitenlui. Ook in Voorhout trachten we inhoud te geven aan dit thema. Op onderstaande locaties worden speciale activiteiten gehouden.

– Uniek is een bezoek aan het museum in het Broederhuis Nieuw Schoonoord (BNS). Dit museum met de geschiedenis van de broeders van de Congregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten wordt speciaal voor belangstellenden geopend. Algemeen Overste, pastoor Theo Blokland ocd. geeft een toelichting te geven. Het is de gelegenheid om een kijkje te nemen in de BNS; een gelegenheid die zich in de toekomst wellicht niet snel meer voor zal doen.
– In de Kleine Kerk richt Dick van der Tang een presentatie in met verschillende voorwerpen die onder andere de geschiedenis van dit monument belichten.
– In de Bartholomeuskerk geeft, onder voorbehoud, een deskundige leidekker een presentatie over zijn bijzondere werk en over de herkomst en het gebruik van leien. In de kerk is ook een bijzondere noveenkaars te koop, met de afbeelding van de kerk, een absolute must voor iedere verzamelaar van de Voorhoutse geschiedenis! Onder voorbehoud is het mogelijk in groepjes (voor eigen risico) de toren te beklimmen.
– Uiteraard is het Boerhaavehuis geopend met aandacht voor de historie van het geboortehuis van Herman Boerhaave maar waar nu speciale aandacht wordt er gegeven aan de boerderijen, waarvan er helaas te veel zijn verdwenen. Gelukkig zijn beelden op aquarel, pentekening of schilderij, bewaard gebleven. Zij zijn aanwezig. Daarnaast draait er een film over kaasmaken door Piet van der Hulst.
– Tenslotte is ook het Kenniscentrum van de HKV met de nieuwe tentoonstelling geopend:

Foto’s van Ferry Knop: daar staan alle Voorhouters op!

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.