Open Monumenendag (OMD)

Programma nog nader te bepalen.
Plannen

Bezoek Bartholomeuskerk
Bezoek en lezingen Bestuurscentrum
Rondleidingen in Voorhout