Vierde lustrum

20e verjaardag van de Historische Kring Voorhout

De HKV werd in april 1998, na eerdere besprekingen, in het gemeentehuis opgericht. Eind augustus volgde de eerste presentatie van de HKV en verscheen tegelijkertijd de eerste Dwars Op.

Tot de 19e eeuw was Voorhout een ambacht met ambachtsbewaarders en een ambachtsheer. Deze titel bestaat officieel nog steeds. Een nazaat van de laatste actieve ambachtsheer, Christian Lodewijk Coster van Voorhout, is Hero Joachim. Eind 1998 aanvaardde hij het beschermheerschap van de HKV.

Gestaag groeit de vereniging. In 2000 werd Wim Verhart tijdens de Braderie ingeschreven als 300ste lid. Drie jaar later is G.J. Hoek uit Eindhoven lid 500 en eind 2008 schreef de HKV zijn 750ste lid in. Tijdens de succesvolle Braderie van 2016 werd Kees van Dam ingeschreven als 900ste lid. Op naar de 1000.

De HKV houdt bezig met de geschiedenis van Voorhout in al zijn geledingen. Dat vindt onder meer zijn uitdrukking in de jaarlijkse uitreiking van de HKV-Restauratieprijs. In 2002 ontving makelaar Jos Geurts voor het eerst de prijs voor het behoud en restauratie van het pand Herenstraat 114, het voormalige Postkantoor uit omstreeks 1900. Dit pand is in maart 2018 gesloopt.

Aan het jubileum zijn geen activiteiten verbonden.