Tentoonstelling 120 jaar IJsclub

Tot 1 juni 2020 is het Kenniscentrum vanwege het coronavirus gesloten Tentoonstelling geopend en verlengd tot eind 2020 Vanwege haar 120 jarig jubileum is in het kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout momenteel een tentoonstelling ingericht over de Voorhoutse IJsclub. 120 jaar geleden… …op 15 december 1899, werd in het Stationskoffijhuis aan de Herenstraat, de uitspanning van C. Paardekooper, de Voorhoutse IJsclub opgericht “tot het welzijn van de minvermogenden”. Dat de oprichting een sociaal karakter had blijkt wel uit de volgende tekst: “Zulke vereeniging beoogt Lees het hele verhaal

Tentoonstelling 50 jaar Columbiaan

Sprong in het diepe Zwemvereniging De Columbiaan is opgericht op 1 maart 1969. De vereniging komt voort uit de Stichting tot het bevorderen van Zwemonderricht in Voorhout. De zwemlessen worden gegeven in het Columbiabad, waaraan de vereniging haar naam dankt. Bij de oprichting was het een openlucht zwembad en lag op het terrein van de toenmalige Bisschoppelijke Nijverheidsschool (BNS) en het werd gedeeld met de broeders van die school. Met de sluiting en de sloop van de BNS in de jaren ‘80 verdween ook het Lees het hele verhaal