Aanmelden als lid

Het lidmaatschap van de HKV bedraagt € 12,50 per jaar voor inwoners van Voorhout. Buiten Voorhout, maar in Nederland, bedraagt dit € 16,- per jaar. Buiten Nederland op aanvraag.
Leden ontvangen 3 maal per jaar ons historisch blad de Dwars Op. Bij het tussentijds lid worden, ontvangt u de reeds verschenen bladen.
De gegevens van onze leden worden niet verkocht of aan derden ter beschikking gesteld. Het ledenbestand staat offline.

    MevrouwDe heer