Bronnen

Zoeken in verschillende bronnen. Klik op een van de onderstaande tegels/beelden. Meer informatie aan het eind van deze pagina.

Genealogie

– Doop, trouw en begraven: Bartholomeuskerk vanaf 1828.
– Familieberichten bestaan uit geboorte-, trouw- en overlijdenskaarten. Bidprentjes en berichten in de media.
– Publicaties betreffen boeken en tijdschriften waarin Voorhout en personen uit het dorp gnoemd worden. Ook zoeken in de Dwars Op.
– De archieven welke de vereniging heeft ingevoerd.
– Bibliotheek: overzicht van beschikbare boeken bij de HKV.
– HKV Genealogie. Voorhoutse genealogiën, parentelen en kwartierstaten. Meer dan 20.000 ingevoerde familieleden met een relatie tot Voorhout  staan de bezoeker ter beschikking.
– Bronnenpublicaties ELO: allerhande interessante zaken.
– Website St. Bartholomeuskerk: de oude website van de parochie is per 1-1-2020 definitief uit de lucht.
– Onderzoek in de Bevolkingsregisters en onderscheidingen. Zie de website van EmmaDesign.

Heeft u een oude schoenendoos met foto’s, oude knipsels, rekeningen of dagboeken? Niet weggooien svp! Bij de HKV vindt dat materiaal een warm onthaal. En … het blijft bewaard.