De deur van het Kenniscentrum staat weer open

Nu de scherpte van de meeste Covid-maatregelen zijn afgenomen of zelfs helemaal is verdwenen, kan ook het inmiddels bekende HKV-café weer plaats vinden. In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout aan de Bonekruidstraat staat de deur op zaterdag 26 juni van half elf tot half een weer open. En daarmee zal er opnieuw op elke tweede woensdagmiddag en laatste zaterdagmorgen van de maand gelegenheid zijn om elkaar te treffen en te spreken onder het genot van een kopje koffie of andere verfrissing. Zoals altijd Lees het hele verhaal

Tentoonstelling Leven in VRIJHEID uitgesteld

Maanden hebben we gewerkt aan de voorbereiding voor de tentoonstelling Leven in VRIJHEID. Maanden hebben we uitgekeken naar de in onze ogen mooie opening en presentatie aan het publiek. We hadden iets moois voor ogen. Helaas haalt het coronavirus alle plannen overhoop. De afgelopen weken hebben we dagelijks de berichten over de uitbraak en de gevolgen hiervan op de voet gevolgd. Dagelijks stelden we ons de vraag: doorgaan op stoppen? Vrijdagavond 20 maart heeft de Commissie Tentoonstellingen, unaniem maar met grote teleurstelling, besloten dat het Lees het hele verhaal

Schoolproject 75 jaar bevrijding

Vrijheid, het lijkt vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) werken samen aan een schoolproject in het kader van 75 jaar bevrijding. Onder begeleiding van kunstenaars uit Voorhout en omgeving hebben de basisschoolleerlingen kunstwerken gemaakt over oorlog en vrede. Het Jacoba van Beierenfonds, de Stichting Kringloop Herenstraat en de Kindergemeenteraad ondersteunen het project financieel. Met de leerlingen van de groepen acht van de basisscholen in Voorhout zijn onder leiding van de ervaren dichters en schrijvers Lees het hele verhaal

Oproep 75 jaar Vrijheid in 2020

Oproep 75 jaar Vrijheid in 2020 In 2020 viert Nederland 75 jaar Vrijheid. De Historische Kring Voorhout organiseert over 75 jaar Vrijheid in Voorhout eind april beging mei een tentoonstelling in de Tuinzaal van de Roef. Wat heeft vrijheid voor Voorhout betekend? Wat betekent Vrijheid voor u? Een niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag. In het kader van 75 jaar vrijheid werkt de HKV aan een tentoonstelling in De Roef over zaken die onze vrijheid benadrukken. In een elftal tableaus toont de organisatie zaken die Lees het hele verhaal

Plekken van Plezier in Voorhout

De Historische Kring Voorhout (HKV) organiseert op 15 september van half een tot half vijf de Open Monumentendag (OMD) in Voorhout. Op een zestal locaties worden de deuren geopend en kan iedereen kennis nemen van een deel van de geschiedenis van Voorhout. Het thema voor dit jaar is ‘Plekken van Plezier’. Er is een brochure beschikbaar met informatie en beeldmateriaal voor een wandel- en/of fietsroute die de bezoekers langs de verschillende locaties brengt. De route voert langs bestaande panden en plekken waar eerder historische gebouwen Lees het hele verhaal

Oude kinderwagen gezocht

De HKV bereidt momenteel een tentoonstelling voor. Voor deze tentoonstelling over 75 jaar Bevrijd in 2020 zoekt de organisatie een oude kinderwagen uit de jaren 1940-1950. Het is de bedoeling deze kinderwagen voor de maanden april en mei in bruikleen te mogen ontvangen. Na de tentoonstelling keert de kinderwagen terug naar de eigenaar. U kunt contact op nemen met: info@hkv-voorhout.nl Voorbeeld van een oude kinderwagen.

Sint Cecilia krijgt eigen tentoonstelling

Honderd-jarige Sint Cecilia St. Cecilia bestaat in 2019 precies 100 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren is vanaf zaterdag 19 januari tot halverwege juli 2019 in het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout  een bijzondere tentoonstelling te zien. Het doel van de tentoonstelling is geïnteresseerden een beeld te geven van 100 jaar St. Cecilia. Er zullen veel foto’s, documenten en bijzondere voorwerpen getoond worden. Een aardig voorbeeld is een minuscuul draaiboekje van Johan Zwetsloot uit de periode 1966 – 1977 over het bakken van Lees het hele verhaal

Jan Klaassen en Katrijn openen tentoonstelling Cultuur Verheft

Jan Klaassen en Katrijn openen tentoonstelling Voorhout, 16 maart 2018 – Op vrijdagavond is op ludieke wijze de tentoonstelling over toneelvereniging Cultuur Verheft uit Voorhout geopend door Jan Klaassen en Katrijn (Chris Tetteroo en Esther Kortekaas). “We wilden eigenlijk dat iedereen die ooit bij onze club heeft gespeeld of meegewerkt, zich herkent in de expositie. Daarnaast moet het ook een bron van herkenning zijn voor de overige bezoekers. Het zou mooi zijn als het een – ‘Oja, weet je dat nog’- gevoel oproept bij iedereen”, Lees het hele verhaal

Ferry Knop nadrukkelijk aanwezig

Zondagmiddag 10 september opende Jos Knop, de weduwe van Ferry Knop, onder grote belangstelling in het Kenniscentrum de tentoonstelling over haar man. Onder de aanwezigen waren kinderen, kleinkinderen en de broer van Ferry met zijn vrouw. Ferry was zowel in beeld, als in geluid nadrukkelijk aanwezig. Foto’s van Ferry Knop, daar staan alle Voorhouters op Jos Knop in de nog donkere tentoonstellingsruimte: “Als ik me niet vergis, zie ik toch wel veel blijde gezichten! Blij, omdat Ferrie na 12½ jaar nog wel in het dorp Lees het hele verhaal

19. Primeur: behouden thuiskomst

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer. Primeur: behouden thuiskomst  In december 1944 vordert de Duitse bezetter ondanks felle protesten de Voorhoutse – in 1940 aangeschafte – brandweerauto. De auto verdwijnt naar Duitsland. Niemand weet waar. In juni en augustus 1945 maken twee Rotterdam die in Duitsland tewerk gesteld zijn geweest de Gemeente Voorhout erop attent, dat zij de brandweerauto in het Duitse Detmold hebben gesignaleerd. Direct stelt de gemeente pogingen in het werk om het eigendom terug te laten keren. De Lees het hele verhaal