Oud Voorhout in beeld

De nieuw ingerichte Foranholtezaal (Foto: Kees den Elzen) Na maanden van gedwongen sluiting is de Historische Kring Voorhout blij weer bezoekers te kunnen verwelkomen. Op woensdagmiddag 9 februari van twee tot vier uur staat de deur van het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat weer open. Tijdens dit en volgende HKV-cafés kunnen de gasten nu de nieuw ingerichte tentoonstellingszaal met schilderijen, tekeningen, portretten en objecten uit de eigen collectie bezoeken. Film Maar dat is niet alles, uit de nalatenschap van de kortgeleden overleden ras-Voorhouter en verzamelaar Ad Deutekom mocht de HKV prachtig historisch materiaal ontvangen. Daaronder een aantal films van ons mooie Lees het hele verhaal

De deur van het Kenniscentrum staat weer open

Nu de scherpte van de meeste Covid-maatregelen zijn afgenomen of zelfs helemaal is verdwenen, kan ook het inmiddels bekende HKV-café weer plaats vinden. In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout aan de Bonekruidstraat staat de deur op zaterdag 26 juni van half elf tot half een weer open. En daarmee zal er opnieuw op elke tweede woensdagmiddag en laatste zaterdagmorgen van de maand gelegenheid zijn om elkaar te treffen en te spreken onder het genot van een kopje koffie of andere verfrissing. Zoals altijd wordt er historisch beeldmateriaal getoond op het scherm in de Oosthoutzaal van het verenigingsgebouw. Hier Lees het hele verhaal

Plekken van Plezier in Voorhout

De Historische Kring Voorhout (HKV) organiseert op 15 september van half een tot half vijf de Open Monumentendag (OMD) in Voorhout. Op een zestal locaties worden de deuren geopend en kan iedereen kennis nemen van een deel van de geschiedenis van Voorhout. Het thema voor dit jaar is ‘Plekken van Plezier’. Er is een brochure beschikbaar met informatie en beeldmateriaal voor een wandel- en/of fietsroute die de bezoekers langs de verschillende locaties brengt. De route voert langs bestaande panden en plekken waar eerder historische gebouwen hebben gestaan. Hier is eerder over geschreven maar heeft inmiddels de slopershamer zijn werk gedaan. Lees het hele verhaal

Sint Cecilia krijgt eigen tentoonstelling

Honderd-jarige Sint Cecilia St. Cecilia bestaat in 2019 precies 100 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren is vanaf zaterdag 19 januari tot halverwege juli 2019 in het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout  een bijzondere tentoonstelling te zien. Het doel van de tentoonstelling is geïnteresseerden een beeld te geven van 100 jaar St. Cecilia. Er zullen veel foto’s, documenten en bijzondere voorwerpen getoond worden. Een aardig voorbeeld is een minuscuul draaiboekje van Johan Zwetsloot uit de periode 1966 – 1977 over het bakken van oliebollen. Hierin staat een schat aan informatie. Van uur tot uur werden de standen van Lees het hele verhaal

15. “Dit jaar is hij weer mooier…..”

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: “Dit jaar is hij weer mooier…..” Het Sterre- of ook wel Rommelpottenlied wordt óók in de oorlogsjaren en daarna tot ver in de jaren vijftig gezongen door vader Jeroen Koelewijn en zijn twee zoons Nico en Gerard. Van één van de jongens is het gezicht zwart geschminkt. Koelewijn heeft een grote prachtige met lichtjes voorziene ster die kan draaien. Elk jaar heeft hij een nieuwe. Koelewijn: “Dit jaar is hij weer mooier.” Met de draaiende ster trekken vader en zoons door de straten van Voorhout en bellen bij verschillende adressen Lees het hele verhaal

13. Handkorenmolen

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Handkorenmolen Naarmate de oorlog vordert is meel om brood te bakken steeds moeilijker te koop. Het is schaars en heel duur. Men gaat zelf verbouwd graan met behulp van deze handkorenmolen vermalen tot meel. Er zijn twee soorten handkorenmolens. Een met een binnenwerk van molenstenen en een met een gietijzeren binnenwerk. Deze handkorenmolen heeft molenstenen. Thuis bij Jan van der Hulst op boerderij Welgelegen, achter de kerk, gebruiken vader Hubert en moeder Jaantje deze handkorenmolen. Thuis wordt brood van het meel ‘smakelijk’ brood gebakken. * Terug naar de openingspagina met Lees het hele verhaal

8. Petroleumstel

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Petroleumstel De levering van gas om te koken en om te bakken is naar mate de oorlog vordert problematisch. In de herfst van 1944 staakt de bezetter de levering van gas aan particulieren volledig. Het alternatief om het eten te bereiden: een petroleumstel; ook wel oliestel genoemd. Bij de familie Vlasveld in de Boerhaavestraat 38 staat dit petroleumstel en het wordt intensief gebruikt. Als de kousjes niet meer verkrijgbaar zijn, maakt de familie ze zelf; gebreid of gehaakt van katoengaren. Maar al spoedig komt ook het moment dat petroleum niet Lees het hele verhaal