Aanbieding: In Smarten geboren…

Gratis af te halen Edesius Boerrigter: De geschiedenis van een Broederscongregatie … De broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten is opgericht in Amsterdam. De congregatie kende vele huizen in Nederland en broeders over de hele wereld. Een er van is de Bisschoppelijke Nijverheidsschool in Voorhout. De school kwam in 1923 naar Voorhout. De broeders zijn bekend als de broeders met de blauwe koorden. Uitgave Amsterdam/Voorhout1985. Hardcover. 374 pagina’s. Nieuw in originele. niet geopende verpakking.De verzendkosten bedragen € 7,50. Bij verzending is het risico voor de koper. Mail ons: HKV boekaanbieding

Theo van der Lans over Voorhout in de jaren vijftig

Cok van Steijn ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Theo van der Lans (Foto: HKV / Kees den Elzen).  Tijdens een geanimeerde bijeenkomst van het HKV-café aan de Bonekruidstraat op zaterdag 31 juli werd door de voormalige Voorhouter Theo (Dorus) van der Lans (1943) zijn boek over het Voorhout van zijn jeugd ten doop te houden. Echte Voorhouter Theo is geboren aan de Engelselaan, verhuisd naar de Knip (Dinsdagse Wetering) en woonde later in de Julianalaan. Hoewel hij al enige tijd niet meer in Voorhout woont, blijft hij sterk bij het dorp betrokken. Als zoon van de gemeentebode Hein Lees het hele verhaal

Voorhoutse inwoners in kaart

Vier generaties Colijn in het HKV-bestand. Vlnr Anthonie (1870), Pleunie (1925), Cornelis (1892) en Cornelis (1849) Foto: Beeldbank HKV). De HKV heeft recent een ambitieus project ter hand genomen. Hier wil men iedereen die op enig moment in Voorhout gewoond heeft in kaart gaan brengen. Personen die er dus geboren zijn, gewoond hebben, getrouwd zijn of alleen maar overleden zijn. De Voorhouters worden opgenomen in een overzicht, samen met hun ouders en hun kinderen. Het bestand is voor iedereen in te zien op de website van de HKV. De vereniging weet dat dit een ‘eeuwigdurend’ project is. Immers er worden Lees het hele verhaal

Leven in VRIJHEID. 75 jaar vrijheid

Op vrijdag 16 april overhandigde HKV-voorzitter Cok van Steijn aan burgemeester Carla Breuer het eerste exemplaar van Leven in VRIJHEID. De uitgave was oorspronkelijk een gids met foto’s van objecten en tekst voor de tentoonstelling over 75 jaar vrijheid. De tentoonstelling zou mede mogelijk gemaakt worden door medewerking van onder genoemde fondsen. Door covid-19 is de tentoonstelling zowel in 2020 als in 2021 vervallen. De Tentoonstellingscommissie concludeerde dat langer uitstel van de tentoonstelling niet mogelijk was en besloot deze gids, met de blijvende medewerking van de genoemde fondsen, om te bouwen en uit te breiden. Deze 52 pagina’s tellende uitgave Lees het hele verhaal

De onverzettelijke Ds. de Haan en Voorhoutse Hippies

Wat hebben dominee Pieter de Haan en hippies met elkaar gemeen? In feite niets. Echter, van zowel ds. De Haan als de hippies staat in de nieuwste Dwars Op een artikel. Voorhoutse hippies in de jaren zestig In de lente-uitgave van het historisch tijdschrift Dwars Op verhaalt de HKV deze keer in een herkenbaar artikel over een stel vrienden rond De Smultent van ‘Rooie’ Niek Bakker en zijn vrouw Nel Zuidhoek in Voorhout. Bakkie Een groep jongens hangt op de Nagelbrug en kijkt naar de langsrijdende toeristenbussen en de meiden die naar en van Noordwijk fietsen. ’s Morgens komen vrachtwagenchauffeurs Lees het hele verhaal

Eerste exemplaar unieke OMD-gids voor Emmaüsschool

Voorzitter HKV Cok van Steijn beleeft zijn leertijd opnieuw! Ilse Bierman ontvangt de OMD-brochure van Cok van Steijn (Foto: HKV, Kees den Elzen) Uit handen van Cok van Steijn, voorzitter van de Historische Kring Voorhout (HKV) ontving Ilse Bierman, directeur van de Emmaüsschool, het eerste exemplaar van de brochure Open Monumentendag 2020. Ouderlijk huis Voorafgaand aan de overhandiging vertelde Cok spontaan over zijn eigen leermomenten, op school, in de kerk, bij de sportvereniging, maar ook thuis. Zijn ouderlijk huis stond op de plek waar nu de Emmaüsschool staat is en waar het Kenniscentrum van de HKV is gevestigd. Een bijzonder Lees het hele verhaal

11.000 beelden online

De afgelopen weken is de website fors uitgebreid Gezicht op boerderij Oosthout? (Foto: HKV02490) De grens van 11.000 online-beelden is op 7 augustus 2020 bereikt. Hiervan zijn circa 1.800 foto’s uit het archief van de gemeente Voorhout. Het aantal foto’s in de Beeldbank zal dit jaar nog fors stijgen. Naar de Beeldbanl … Hubert Heuzen heeft verschillende filmpjes van Voorhout met zijn drone gemaakt. Deze films staan online. De lucht in … Ruim 20 Voorhoutse publicaties, zoals de boeken van Dirk Draadje, het Eeuwfeest van het Seminarie Hageveld, Uit Voorhouts Verleden en meer, zijn door  te bladeren en doorzoekbaar. Alle Lees het hele verhaal

Historisch Voorhout in tekeningen gevangen

Cok van Steijn ontvangt eerste exemplaar van Verdwenen Voorhout Jos Warmenhoven maakte in 1977 een schets van het in 1971 gesloopte café De Bonte Koe. Er volgden meer pentekeningen van Voorhoutse panden die verdwenen waren of op de nominatie stonden om te verdwijnen. De tekeningen zijn gebundeld en Cok van Steijn nam 25 mei in het Kenniscentrum van de HKV het eerste exemplaar van Verdwenen Voorhout in ontvangst.   Als architect is Jos een vaardig tekenaar en zijn getekende nieuwjaarskaarten worden breed gewaardeerd. De HKV heeft bij gelegenheid van haar 10-jarig bestaan in 2008 een kleine verzameling van de tekeningen Lees het hele verhaal

Dwars Op 55

Dwars Op 55 Winter 2015     Hartelijke ontvangst in Sint-Kathelijne-Waver Vorig jaar verscheen in de Dwars Op het artikel over de Belgische vluchtelingen en de familie Verhaegen die zich als enige in Voorhout vestigde. Het artikel was meer dan alleen een verhaal. Het kende een vervolg voor de familie. In Sint-Kathelijne-Waver volgde een tentoonstelling over de vluchtelingen. Twee Voorhouters, nakomelingen van de vluchtelingen bezochten de tentoonstelling. (Irma van Gool-Verhaegen en Hans van Gool) Plechtige Communie van een tante en twee zusjes Langeveld In de Dwars Op 54, zomer 2015 staat op pagina 26-27 een prachtige foto uit 1915 van Lees het hele verhaal

Dwars Op 54

Dwars Op 54 Zomer 2015 Nieuw spoor in Voorhout Eens een Voorhouter …. Het geheugen van Voorhout De door de HKV georganiseerde tentoonstelling in het kader van de 70 jaar Vrijheid, is een groot succes geworden. Bijna 1500 bezoekers bezochten tussen 25 april en 6 mei deze tentoonstelling. Zeer veel bezoekers gaven graag gehoor aan de wens iets in het gastenboek te noteren en volgden daarmee het voorbeeld van Joan Leemhuis – Stout, die op 24 april de tentoonstelling opende. Al die reacties zijn – zonder uitzondering – positief en illustreren de waardering voor wat te zien was en voor Lees het hele verhaal