HKV zoekt informatie oorlogsslachtoffers

Het monument op het Raadhuisplein in Voorhout vermeldt de namen van slachtoffers van oorlogsgeweld sedert de aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei is dit ook de plek waar we de gesneuvelden, burgers en militairen, herdenken. Uitsluitend de namen van degenen die in Voorhout woonden ten tijde van hun overlijden staan op het monument. Er zijn echter ook slachtoffers die hier niet woonden, maar wel hier geboren zijn, hun jeugd hebben doorgebracht of in Voorhout omkwamen en zo een band met Voorhout hebben. In Lees het hele verhaal

Oproep 75 jaar Vrijheid in 2020

Oproep 75 jaar Vrijheid in 2020 In 2020 viert Nederland 75 jaar Vrijheid. De Historische Kring Voorhout organiseert over 75 jaar Vrijheid in Voorhout eind april beging mei een tentoonstelling in de Tuinzaal van de Roef. Wat heeft vrijheid voor Voorhout betekend? Wat betekent Vrijheid voor u? Een niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag. In het kader van 75 jaar vrijheid werkt de HKV aan een tentoonstelling in De Roef over zaken die onze vrijheid benadrukken. In een elftal tableaus toont de organisatie zaken die Lees het hele verhaal

In Vrijheid Kiezen

Gastlessen basisscholen Op 4 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van oorlogsgeweld en op 5 mei vieren we vervolgens onze vrijheid. Het thema dat dit jaar door het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt voorgesteld is ‘In Vrijheid Kiezen’. Met dit motto in gedachten hebben vrijwilligers van de Historische Kring Voorhout (HKV) in de week na Pasen gastlessen verzorgd voor de groepen acht van de Voorhoutse basisscholen. Zij vertelden aan bijna tweehonderd leerlingen wat de Tweede Wereldoorlog betekende voor hun grootouders en overgrootouders. Vanaf de Lees het hele verhaal

Gastlessen voor groepen 8

De HKV houdt de herinnering aan de oorlog levend De Historische Kring Voorhout (HKV) houdt de herinnering aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog levend. In de periode voor de nationale 4 en 5 mei herdenking zijn er door een drietal vrijwilligers, Henk Vink, Kees den Elzen en Floor Verhaegen, evenals in 2017 gastlessen gegeven aan de Voorhoutse basisscholen. Aan de leerlingen van acht groepen acht werd verteld wat de directe consequenties waren van dit wereldwijde conflict voor de inwoners van Voorhout. Vanaf de mobilisatie Lees het hele verhaal

Onthulling herdenkingsmonument

Geef vrijheid door Op initiatief van de Historische Kring Voorhout, in nauwe samenwerking met de Gemeente Teylingen, heeft de afgelopen periode het herdenkingsmonument op het Raadhuisplein in Voorhout een metamorfose ondergaan. Jaarlijks worden op 4 mei álle slachtoffers herdacht, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord. Op het monument voor de gevallenen op het Raadhuisplein in Voorhout waren reeds de Lees het hele verhaal

Lijst Voorhoutse gevallenen zo goed als definitief

De Historische Kring Voorhout heeft enige tijd geleden het initiatief genomen om alle namen van gevallenen zoals we die herdenken op 4 mei op het monument aan het Raadhuisplein te vermelden. Het gemeentebestuur van Teylingen staat positief tegenover de wens van HKV om de namen op het gevallenen aan te vullen en het monument aan te passen. De HKV-werkgroep heeft met de gemeente afgesproken dat de lijst nog enkele malen gepubliceerd zal worden om de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. In De Lees het hele verhaal

19. Primeur: behouden thuiskomst

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer. Primeur: behouden thuiskomst  In december 1944 vordert de Duitse bezetter ondanks felle protesten de Voorhoutse – in 1940 aangeschafte – brandweerauto. De auto verdwijnt naar Duitsland. Niemand weet waar. In juni en augustus 1945 maken twee Rotterdam die in Duitsland tewerk gesteld zijn geweest de Gemeente Voorhout erop attent, dat zij de brandweerauto in het Duitse Detmold hebben gesignaleerd. Direct stelt de gemeente pogingen in het werk om het eigendom terug te laten keren. De Lees het hele verhaal

5. Voorhouts oorlogsboek

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Voorhouts oorlogsboek   De 27-jarige Voorhoutse kapelaan Hermanus Montanus Johannes (Herman) Stoelinga ziet in één van de klaslokalen van de katholieke Antoniusschool dat meester Speet (een NSB-er) op het bord geschreven heeft: Christus was geen Jood maar de eerste en beste Nationaal-Socialist. Het is april 1942. Pastoor W. Warenhoven is al twee weken weg. Warmenhoven is naar Den Haag ontboden en niet teruggekomen. De kapelaan staat er alleen voor. Via de bisschop krijgt Stoelinga assistentie Lees het hele verhaal

4. Muziek in de oorlogsjaren

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: Muziek in de oorlogsjaren In de eerste oorlogsjaren is muziekvereniging St. Cecilia nog actief. Repetities en uitvoeringen gaan tot en met het zomerconcert van 1942 gewoon door. De laatste mars van dat concert heet Tot weerziens. Niemand kan vermoeden dat het – na het spelen van die mars – voor drie jaar over was. Altijd maar weer problemen met de repetitieruimte en het verplichte lidmaatschap van de door de Duitse bezetter ingestelde Kultuurkamer zijn de Lees het hele verhaal

28. Enige cijfers en bijzonderheden

De Tweede Wereld Oorlog is 25 Voorhoutse voorwerpen en meer: 28. Enige cijfers en bijzonderheden In 1939 wijst het Rode Kruis de BNS aan als noodhospitaal en op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940, worden alle zalen in het gebouw die ‘gemist’ kunnen worden ingericht als ziekenzaal. Er worden op die dag 250 hospitaalbedden geplaatst. Gedurende de eerste oorlogsdagen worden in die zalen van de BNS ruim 60 gewonden verzorgd. Na korte tijd verdwijnen de gewonden. Zij zijn overleden, overgebracht naar ziekenhuizen in Leiden of Lees het hele verhaal