Manuela van Schie 800e

Tijdens de Braderie van zaterdag 18 september heeft de Historische Kring Voohout het 800e lid ingeschreven. Op zaterdagmorgen stond de teller op 776 leden. Maar rond 4 uur meldde mevrouw Manuela van Schie-Hoogervorst uit Voorhout zich als het 800e lid. Een mijlpaal was bereikt. Ze ontving een gratis lidmaatschap voor een jaar en verschillende attenties met een historisch tintje. Op de foto neemt bestuurslid Cok van Steijn het inschrijfformulier in ontvangst. Het formulier wordt uiteraard in de archieven bewaard als een bewijs van een bijzonder Lees het hele verhaal

OMD 2010: De smaak van de 20e eeuw

Open Monumentendag 2010 zal plaatsvinden op 11 en/of 12 september en heeft het thema De smaak van de 19e eeuw. De negentiende eeuw heeft een bonte verzameling gebouwen opgeleverd. Door de bloeiende industrie en de nieuwe mogelijkheden op technisch gebied, ontstonden er allerlei nieuwe typen gebouwen, vaak in een verrassende vorm. Er werd daarbij teruggegrepen op verschillende historische bouwstijlen die door elkaar werden gebruikt, of in een nieuw jasje werden gestoken. Er wordt dan ook gesproken van stijlen als neoclassicisme, neogotiek, neorenaissance of eclecticisme.   Lees het hele verhaal

Hoor, daar komt de muziek …

Zondag 11 okgtober verscheen bij muziekkorps St. Cecilia Voorhout het Jubileumboek ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan. De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan Henk Vink voorzitter van de HKV en Francine Boer van de bibliotheek Voorhout. Het jubileumboek is geschreven door HKV-secretaris Emiel van der Hoeven (die ook de vormgeving en de technische uitvoering voor zijn rekening nam) en Andr√© van Noort (voorzitter Warmelda en muzikant). Het jubileumboek beschrijft de 90-jarige historie van St. Cecilia en is aangevuld met vele unieke foto’s. Het boek is Lees het hele verhaal

Monumenten 2009: Op de kaart

Open Monumentendag 2009 zal plaatsvinden op 12 en/of 13 september. Het landelijke thema is dan Op de kaart. Op de kaart betekent aandacht voor allerlei soorten landkaarten of plattegronden; stadsplattegronden, topografische kaarten, uitbreidingsplannen, gravures, ontwerptekeningen, en… de rol die monumenten daar in spelen of gespeeld hebben.

De 125 jaar oude haan Bartholomeuskerk gevonden!

Donderdag 18 december. De haan van de Bartholomeuskerk is boven water. Bij grondwerkzaamheden op het industrieterrein aan de kop van de Oosthoutlaan vond grondbedrijf Herruer (Mad. Curieweg, Sassenheim) de sinds mei verdwenen koperen torenhaan. Mart Herruer belde architect Jos Warmenhoven met de vraag of hij even wilde komen kijken. Onmiddellijk reed Warmenhoven met zijn zoon Alexander naar Herruer. Zou dit de verdwenen haan van de Bartholomeuskerk zijn? Inspectie ter plaatse gaf niet direct uitsluitsel, al was het vermoeden erg groot. Het kogelgat was namelijk niet Lees het hele verhaal

Oude waterput gevonden

Bij de voorbereidingen voor de bouw van het mortuarium in de tuin van de pastorie van de Bartholomeuskerk is een (water)put van ongeveer 2 meter diep en 3×3 gevonden. De put is betegeld met geglazuurde tegels en heeft een overstort naar een verder gelegen put. Omdat het oude kerkhof in deze omgeving gelegen heeft, zijn er ook botten gevonden. De put is met zand dichtgestort.

OMD 2006: Feest

Voorhout neemt zaterdag 9 september weer deel aan de Open Monumentendag. Het thema voor 2006 is Feest. Een bruiloft met de fanfare en een band in het oude Parochiehuis. De kermis en de Bonte Koe. Wie herinnert zich dat niet. Een jubileum of een koninklijke onderscheiding. Het is allemaal feest. Nadere informatie volgt in de loop van 2006. Vol idealen de toekomst tegemoet.

Musical De Zwarte Tulp

Zondag 1e Paasdag bezochten we musical De Zwarte Tulp in de hallen van Molenaar. Het werd een fantastische avond die we bij iedereen van ganser harte aanbevelen. Het is absoluut de moeite waard. Een spektakel van het begin tot het eind. Het Leidsch Dagblad schreef over de voorstelling: “Meer dan indrukwekkend” Dit mag je eigenlijk niet missen. Nog slechts 3 voorstellingen op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 april. En mocht je gaan: bestel een warm welkom arrangement. ¬† Het verhaal De Zwarte Tulp Lees het hele verhaal