Monumentenverordening Teylingen vastgesteld

De gemeente Teylingen maakt bekend dat de raad in de vergadering van 12 juli 2007 de nieuwe ‘Monumentenverordening Teylingen’ heeft vastgesteld. Deze nieuwe monumentenverordening was noodzakelijk door de fusie van Warmond, Sassenheim en Voorhout tot de gemeente Teylingen. De nieuwe verordening ligt vanaf 26 juli 2007 t/m 5 september 2007 voor iedereen ter inzage bij balie 7, bouwen en wonen, in het gemeentekantoor. De verordening is ook te raadplegen. 

Boerderij Hooghkamer weer opgebouwd

Op woensdag 24 januari 2007 is een voorzichtig begin gemaakt met de opbouw van Boerderij Hooghkamer. De rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft, samen met bouw- en woningtoezicht van Teylingen en een vertegenwoordiger van de eigenaren, een eerste inventarisatie gemaakt van de schade. De bedoeling is dat de boerderij met zoveel mogelijk originele bouwmaterialen weer in de oorspronkelijke staat wordt herbouwd. Dat wordt moeilijk omdat de ruïne al jarenlang blootgesteld is aan weer en wind. Als eerste wordt de historische kelder zo snel mogelijk Lees het hele verhaal