Verenigingen onthullen ANWB-informatiebord

Vlnr: Ben Zwetsloot (Bartholomeuskerk), Rob van de Velde (Parochie St. Maarten), Aad van der Geest (SOS), Chris Breeschoten (HKV) en Aad Boer (Warmelda). Foto: HKV, Kees den Elzen. Op 26 oktober 2020 onthulden de historische verenigingen van Teylingen een eerste informatiebord voor beeldbepalende panden. Twee jaar geleden, geïnitieerd door wethouder Arno van Kempen, zijn de Stichting Oud Sassenheim (SOS), het Historisch Genootschap Warmelda en de Historische Kring Voorhout (HKV) een project gestart om de fraaiste panden in de gemeente te voorzien van een bord met Lees het hele verhaal

Eerste exemplaar unieke OMD-gids voor Emmaüsschool

Voorzitter HKV Cok van Steijn beleeft zijn leertijd opnieuw! Ilse Bierman ontvangt de OMD-brochure van Cok van Steijn (Foto: HKV, Kees den Elzen) Uit handen van Cok van Steijn, voorzitter van de Historische Kring Voorhout (HKV) ontving Ilse Bierman, directeur van de Emmaüsschool, het eerste exemplaar van de brochure Open Monumentendag 2020. Ouderlijk huis Voorafgaand aan de overhandiging vertelde Cok spontaan over zijn eigen leermomenten, op school, in de kerk, bij de sportvereniging, maar ook thuis. Zijn ouderlijk huis stond op de plek waar nu Lees het hele verhaal

Boerhaavejaar van start

De gave van Boerhaave Open Monumentendag Special Onder grote belangstelling is zondag 10 juni 2018 de aftrap gegeven voor het Boerhaavejaar. In de tuin van het Boerhaavehuis was om 10.00 uur de start van het evenement ‘Boerhaave 350 jaar, Van Wieg tot Graf’.     Het Voorhouts Kamerkoor zong een viertal klassieke liederen. Burgemeester Carla Breuer doopte de Agapanthus Liefdesbloem ‘Boerhaave’, een geschenk van Jan Zwetsloot. Hierna verklaarde Hans van den Berg, voorzitter van de Stichting het Boerhaavehuis, het jaar voor geopend. Voor de aanwezigen Lees het hele verhaal

Voorgenomen besluiten Monumenten

Ter inzage voorgenomen besluiten aanwijzen en intrekken aanwijzing gemeentelijke monumenten. De Stichting Dorp Stad en Land (DSL) uit Rotterdam heeft in opdracht van de gemeente alle cultuurhistorische waardevolle objecten in Teylingen geïnventariseerd, beoordeeld en hieraan een score toegekend. De monumentencommissie is hier nauw bij betrokken, vanwege de plaatselijke kennis en deskundigheid. Ook alle huidige 39 gemeentelijke monumenten in Sassenheim heeft DSL op dezelfde wijze gewaardeerd en van een score voorzien.

Boerderij aan de poort van Voorhout te koop

Sinds donderdag 11 november 2010 staat de uit circa 1850 stammende boerderij van de familie Oostdam te koop. De boerderij wordt getypeerd als een langgerekt gebouw met links een opkamer. Verder is er een gevarieerde gevelindeling; de raamindeling is gedeeltelijk niet origineel evenals erker en dakkapel. Het hoofdgebouw telt 9 kamers. Aan de Leidsevaartzijde staat een historisch waaggebouw (foto onder). Het complex is karakteristiek voor de agrarische geschiedenis van Voorhout. In 1988 heeft de HKV getracht de boerderij op de Rijksmonumentenlijst geplaatst te krijgen. Na Lees het hele verhaal

Start restauratie kelder en gevel Rijnoord

Maandag 1 december is, na drieëneenhalf jaar van voorbereiding en vergunningaanvragen, bij boerderij Rijnoord aan de Van de Berch van Heemstedeweg gestart met de restauratie van de kelder en de steunberen. De keldergewelven zijn gescheurd en de voorgevel wijkt. De klus wordt geklaard door aannemer Hulshof uit Aarlanderveen. Hulshof werkt(e) onder meer aan de restauratie van de oranjerie en tuin in de Warnsborn in Arnhem, de restauratie van de St. Gummaruskerk in Steenbergen en de renovatie van het Bylandthuis.

Boerderij de Hooghcamer in oude luister hersteld

Eind 2008 zal volgens de eigenaren Ina en Aad Groen de historische boerderij De Hooghcamer gereed en onder toezicht van de Monumentenzorg (RDMZ) in oude luister zijn hersteld. De bouw vordert zeer snel. Alle vloeren zijn gestort en de rietdekkers leggen de laatste hand aan het dak; de bruggen zijn geplaatst. De familie Groen betrekt het schitterende voorhuis. Het achterhuis is gereed, maar wacht nog op een koper. Reden om vrijdag 31 oktober een klein feestje te vieren. Een fraai bord met de naam van Lees het hele verhaal

Monumenteninventarisatie Voorhout

Maandag 10 december is door de Monumentencommissie Teylingen de monumenteninventarisatie overhandigd aan het gemeentebestuur Teylingen. Deze inventarisatie is samengesteld door Jos en Alexander Warmenhoven in samenwerking met de Monumentencommissie Teylingen en de HKV. Opgenomen zijn de rijksmonumenten, monumentwaardige panden, karakteristieke en waardevolle panden. Bij de aanbieding, waarbij de wethouder verhinderd was, aan het gemeentebestuur is een voordracht meegeleverd om tot een gemeentelijke monumentenlijst te komen. In de voordracht is ook een voorstel ingesloten om tot een gedeeltelijk ‘beschermd dorpsgezicht’ te komen. Naast Jos Warmenhoven heeft Lees het hele verhaal

Doorbraak in bouw boerderij Hooghkamer!!!

Het unieke voorhuis van de eeuwenoude boerderij is overgenomen door de Voorhouters Aad en Ina Groen. Na een lijdensweg van jaren komt er schot in de herbouw van de boerderij. Het voorhuis wordt volledig in de oude staat opgetrokken. Zo zal onder meer de blauwgeverfde melkkelder (tegen de vliegen) waarschijnlijk haar oude luister herkrijgen. Het echtpaar Groen biedt de HKV-leden graag de gelegenheid om de tuin op de orde te komen brengen!!!! Ook sluit het echtpaar excursies in de toekomst niet uit.