Voorbereidingen 25-jarig HKV-jubileum gestart

De Historische Kring Voorhout werd op 16 april 1998 opgericht. Over 2½ jaar zal dus hopelijk het zilveren jubileum van de vereniging kunnen worden gevierd. Het spreekwoord zegt ‘regeren is vooruitzien’. Het bestuur van de HKV heeft daarom nu al de eerste stappen gezet voor een memorabele herdenking in de eerste helft van 2023. Bij de planning daarvan zal geen enkele groep inwoners vergeten worden. De hele bevolking van Voorhout, jong en oud, oprichters en leden van het eerste uur, lid en geen lid, bestuurders van HKV en van andere verenigingen. Er wordt nagedacht om allen in de viering te Lees het hele verhaal

Plakboeken 1000 Jaar Voorhout

In 1988 vierde Voorhout groots haar 1000-jarig bestaan. Bijna dagelijks was er wel een of andere activiteit. Jan Floor, hier boven afgebeeeld als de Gebochelde in de historische optocht, verzamelde alles wat maar enigszins met dit Jubileumjaar te maken had. Zijn verzamelwoede resulteerde in 5 lijvige plakboeken met (chronologisch) knipsels, foto’s, negatieven, brieven, speldjes en wat dies meer zij. Onder begeleiding van een gedicht overhandigde hij deze aanwinst aan één van de bestuursleden. Een schitterende aanvulling op het archief van de Stichting 1000 Jaar Voorhout.

Stichting Voorhout 1000 Jaar schenkt archief aan de HKV

Tijdens de Inloopavond in café Boerhaave op dinsdag 19 april droeg het voormalige bstuur van de Stichting Voorhout 1000 jaar, in de kleding die ook in 1988 werd gebruikt, het archief over aan HKV-voorzitter Frans van der Geer. Willem en Trudy Vink en Ricky Josten hadden daarvoor hun kostuums te voorschijn gehaald en aangetrokken. Verder waren aanwezig Gijs Beukhof en Yolanda Wiegman. Het archief bestaat uit twee grote dozen met ordners, dossiers, een fotoalbum en de speciaal ontworpen vlag. Het materiaal zal geschoond worden van plastic, nietjes en andere zaken. Daarna wordt het opgeslagen in zuurvrije dozen en omslagen.

Hoor, daar komt de muziek …

Zondag 11 okgtober verscheen bij muziekkorps St. Cecilia Voorhout het Jubileumboek ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan. De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan Henk Vink voorzitter van de HKV en Francine Boer van de bibliotheek Voorhout. Het jubileumboek is geschreven door HKV-secretaris Emiel van der Hoeven (die ook de vormgeving en de technische uitvoering voor zijn rekening nam) en André van Noort (voorzitter Warmelda en muzikant). Het jubileumboek beschrijft de 90-jarige historie van St. Cecilia en is aangevuld met vele unieke foto’s. Het boek is genaaid, gebonden, 244 pagina’s dik, voorzien van een hardkartonnen omslag en leeslint.

125 jaar Bartholomeuskerk te boek

                      Op zondag 14 september, aan het eind van de Pontificale Hoogmis met processie in de Bartholomeuskerk, reikte HKV-voorzitter Henk Vink het eerste exemplaar van het driedubbeldikke themanummer van de Dwars Op uit aan mgr. Adrianus van Luyn, bisschop van Rotterdam. In het jubileumboek over 125 jaar Bartholomeuskerk staan naast artikelen van de vele vrijwilligers, uitgebreide verhalen over een vergeten jubileum, de drie zegeningen, de vervallen uitbreidingen en pastoors en kosters. De huis-aan-huis verspreiding in Voorhout wordt door vrijwilligers van de Bartholomeuskerk georganiseerd. Het themanummer zal aan HKV-leden buiten Voorhout Lees het hele verhaal