Theo van der Lans over Voorhout in de jaren vijftig

Cok van Steijn ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Theo van der Lans (Foto: HKV / Kees den Elzen).  Tijdens een geanimeerde bijeenkomst van het HKV-café aan de Bonekruidstraat op zaterdag 31 juli werd door de voormalige Voorhouter Theo (Dorus) van der Lans (1943) zijn boek over het Voorhout van zijn jeugd ten doop te houden. Echte Voorhouter Theo is geboren aan de Engelselaan, verhuisd naar de Knip (Dinsdagse Wetering) en woonde later in de Julianalaan. Hoewel hij al enige tijd niet meer in Voorhout woont, blijft hij sterk bij het dorp betrokken. Als zoon van de gemeentebode Hein Lees het hele verhaal

Verhuisd zonder in te pakken

Kort geleden zijn alle bewoners van de Dr. Kuijperlaan in Voorhout verhuisd zonder een enkele verhuisdoos in te pakken. Op verzoek van de HKV heeft de gemeente Teylingen de naam van de straat gewijzigd in Dr. Kuyperlaan. Daarmee is de naam in lijn gebracht met de bedoeling van het besluit van de Gemeenteraad van Voorhout en de wettelijk naam. In de spoedvergadering van 24 december 1948 werd door de raad besloten om de straten in het nieuw te bouwen wijkje aan de Herenstraat, namen van politici te geven. Dr. Herman Schaepman, Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP), professor Willem Hubert Nolens, eveneens Lees het hele verhaal

Oranje Vereniging Voorhout 75 jaar

Zaterdag 3 april is de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) 75 jaar geworden. De HKV feliciteert de OVV van harte met dit geweldige jubileum. 75 jaar: een rijpe leeftijd, maar o zo jong. Feest maak je samen! Toen, nu en in de toekomst. Ter gelegenheid van dit jubileumfeest is de HKV in haar archieven afgedaald en een film van de Oranjefeesten uit 1980 opgedoken en afgestoft. Het is een film van de bekende Voorhoutse amateur-cineast Piet van der Bent. Piet heeft de teksten ingesproken. In deze bijna 20 minuten film horen we tevens de stem van speakerman Cees de Haas. De Lees het hele verhaal

Fotowedstrijd: Trekvaarten, toen en nu

Spelevaren op de Leidsevaart ter hoogte van de voormalige boerderij De Knip. Voorhout heeft circa 7½ kilometer trekvaart binnen de grenzen. Het realiseren van de Haarlemmertrekvaart was in 1657 een geweldige stap in de ontwikkeling van het vervoer tussen Haarlem en Leiden en de tussenliggende plaatsen. De trekvaart wordt daarom ook wel de snelweg van de 17e eeuw genoemd. Zuid-Holland hecht veel waarde aan het in stand houden van de verschillende trekvaarten in de provincie. In de provinciale ‘Erfgoedtafel Trekvaarten’ worden initiatieven en projecten besproken die hier direct of zijdelings mee te maken hebben. Trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze Lees het hele verhaal

Graftombe Jacoba van Beieren op perkament

Een grote, kleurrijke afbeelding op perkament uit ongeveer 1580. Het gaat om de middeleeuwse graftombe van gravin Jacoba van Beieren (1401-1436) en haar grootouders.  De inmiddels verdwenen tombe stond in de grafelijke kapel op het Haagse Binnenhof. Deze unieke schildering uit de collectie van Erfgoed Leiden en Omstreken laat zien hoe rijk de tombe was uitgevoerd. Jacoba van Beieren, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, werd in 1436 onder de tombe bijgezet. Haar grootvader, graaf Albrecht I van Beieren (1336-1404), had het grafmonument vijftig jaar eerder laten oprichten na het overlijden van zijn echtgenote, Margaretha van Brieg. Zelf werd hij Lees het hele verhaal

Stoffelijk overschot Jacoba gezocht

Stoffelijk overschot Jacoba van Beieren gezocht Op 13 mei jl. was het vierhonderd jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof in ’s-Gravenhage werd onthoofd. Premier Rutte heeft zich intussen geschaard achter degenen die zijn stoffelijk overschot, destijds begraven in de hofkapel, willen identificeren. Als het lichaam gevonden wordt dient deze grote staatsman op een geschikte plaats een herbegrafenis te krijgen. De Staten-Generaal heeft de leiding bij het zoeken naar zijn stoffelijke resten. De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft recent contact gezocht met de voorzitter van de Eerste Kamer om in deze zoektocht ook de stoffelijke resten van de Lees het hele verhaal

Boek: 500 jaar Hoogh Teijlingen

500 jaar Hoogh-Teijlingen Na vele jaren onderzoek is de stamboom van de familie Hoogteijling, van Hoogteijlingen en Hoogteiling in boekvorm beschikbaar. Nog nooit eerder is de oorsprong van de naam zo ver in het verleden onderzocht en rijk  geïllustreerd beschreven. De familienaam is voor het eerst te lezen in een erfpacht van 1481. Alle afstammelingen van deze Dirck Jansz op Hoechteijlinge zijn beschreven in dit boek. Opgenomen zijn veel Voorhoutse families. Bij dit boek behoort een map met acht familiestambomen op groot formaat. Auteur van dit 366 pagina’s tellende boek is de in Voorschoten wonende Laurens Hoogteijling. Dit historische document mag Lees het hele verhaal

Detective!

Historische detective! Vrijdag 9 februari gehoord tijdens het televisieprogramma Verborgen Verleden uit de mond van Richard Groenendijk: “Ik lijk wel een historische detective.” Dat klinkt eigenlijk veel spannender dan amateur-historicus.

Leids kaartboek Blaeu op internet

In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, een atlas van Blaeu genaamd “Toonneel des Aerdrycks”,  digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge Lees het hele verhaal