Het Rapenburg in Voorhout

De Rapenburgerbrug in de Prinsenweg. Het Rapenburg is de bekendste gracht van Leiden en in Amsterdam draagt eveneens een gracht die naam. Voor de herkomst daarvan is in beide steden geen verklaring gevonden. Ook Voorhout kent in de 19de en 20ste eeuw een Rapenburg. De naam van de brug in de Prinsenweg verwijst ernaar. Maar wat weten wij van ’t Rapenburg in Voorhout en waar komt die naam vandaan? De Rapenburgerweg begint ooit bij de brug in de Prinsenweg en loopt door tot aan de Teylingerlaan. De gronden aldaar zijn in het bezit van Otto Anne graaf van Bylandt. Na Lees het hele verhaal

Van Voorhouts Kinderkoor tot Singing Stars

Het Voorhouts Kinderkoor in 1990 voor het Boerhaavehuis bij opnamen voor ‘Kinderen voor Kinderen’. De Dwars Op wordt binnenkort weer bij de leden bezorgd. Hierin onder meer het verhaal over het ontstaan van het Voorhouts Kinder- en Tienerkoor, de latere Singing Stars. Aanleiding is de uitreiking van de Zilveren Barensteel op 14 juli 2021 aan de oprichtster Marjan Kortekaas-van Blitterswijk. Marjan woont sinds 1968 in Voorhout en heeft met haar man de juwelierszaak aan de Mgr. Broerestraat. In 1987 gaat ze bij het oecumenische Boerhaavekoor zingen en richt in 1988 zelf een kinderkoor op. Omdat haar eigen dochters op de Lees het hele verhaal

Diemels en schaatsers in Voorhout

Duitse Diemels in Voorhout Gezin Diemel bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest in 1934 van Jan en Marie Diemel-van der Meer (HKV06400). De oorsprong van de familie Diemel ligt in Niederbergheim aan het riviertje met die naam in Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Hier wordt Frans Otto Diemel op 23 september 1731 in de kerk van St. Johannes Baptist gedoopt. Zijn ouders gebruiken de naam Lüchters dat geen familienaam is, maar de naam van het huis waar ze wonen. Het gebruik van de naam van woning of boerderij ter identificatie is ook in Oost-Nederland gebruikelijk geweest. We komen Frans Otto in De Nederlanden Lees het hele verhaal

De onverzettelijke Ds. de Haan en Voorhoutse Hippies

Wat hebben dominee Pieter de Haan en hippies met elkaar gemeen? In feite niets. Echter, van zowel ds. De Haan als de hippies staat in de nieuwste Dwars Op een artikel. Voorhoutse hippies in de jaren zestig In de lente-uitgave van het historisch tijdschrift Dwars Op verhaalt de HKV deze keer in een herkenbaar artikel over een stel vrienden rond De Smultent van ‘Rooie’ Niek Bakker en zijn vrouw Nel Zuidhoek in Voorhout. Bakkie Een groep jongens hangt op de Nagelbrug en kijkt naar de langsrijdende toeristenbussen en de meiden die naar en van Noordwijk fietsen. ’s Morgens komen vrachtwagenchauffeurs Lees het hele verhaal

Waterbedrijf gevolg van epidemieën

Het graven van de geul voor het buizennet van de waterleiding. (Collectie NoVaTo) We hebben te lijden onder een virus dat over de wereld rondwaart. Maar het is natuurlijk lang niet de eerste pandemie. De Dwars Op, het tijdschrift van de Historische Kring Voorhout (HKV) van deze maand, besteedt aandacht aan eerdere epidemieën in Voorhout. En wat blijkt: in 1866 is als gevolg van een uitbraak van cholera de kermis al eens afgelast. En in 1885 neemt de mazelen zulke epidemische vormen aan, dat de openbare school dicht gaat. Vooral door de cholera krijgt veilig drinkwater steeds meer aandacht. Het Lees het hele verhaal

Onderwijs in een ver verleden

De Herenstraat met spelende kinderen voor de katholieke jongensschool omstreeks 1929. Het onderwijzen van lezen en schrijven is eeuwenlang beschouwd als een taak voor de kerkgemeenschappen. Tijdens het vierde Concilie van Lateranen in 1215 wordt bepaald dat bij elke parochiekerk een school moet worden opgericht. In de dorpsschool van de zeventiende eeuw zaten de leerlingen van alle leeftijden nog door elkaar. Van een echt schoolgebouw was geen sprake. Er werd een ruimte beschikbaar gesteld door de ambachtsheer of -vrouw die ook de schoolmeester benoemde welke tegelijk koster en voorzanger van de N.H. kerk was. Immers het protestantisme was staatsgodsdienst en kerk Lees het hele verhaal

Opdat we niet vergeten genomineerd, maar niet in de prijzen!

De Teylinger Prijs wordt vanaf 2017 uitgereikt aan inspirerende vrijwilligersprojecten binnen de gemeentegrenzen. Vrijwilligers zijn belangrijk. De waardering voor hun ‘werk’ maakt hun dag een stukje zinvoller. De HKV heeft het project ‘Opdat wij niet vergeten’, het boekje dat in de meidagen in heel Voorhout is verspreid, voorgedragen voor de prijs. Het project is genomineerd voor de Teylinger Prijs 2020. Bekijk het promotiefilmpje Teylinger Prijs voor Opdat wij niet vergeten Bron: Andrea Knight, Knight Stories, en Welzijn Teylingen Juryrapport “Opdat wij niet vergeten”, een project van de Historische Kring Voorhout. De HKV heeft 3 jaar gewerkt aan het project. De Lees het hele verhaal

Beeldmateriaal OVV gezocht

Volgend jaar herdenkt de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) het 75 jaar bestaan. Voor de voorbereiding zijn we op zoek naar beeldmateriaal van deze periode. Beschikt u over foto’s of film van OVV-activiteiten dan willen we daar heel graag een scan van maken. Dat kunnen dus kermisfoto’s zijn maar ook van Bevrijdingsdag, dodenherdenking, bejaardentocht of Koninginnedag kunnen mooie beelden gemaakt zijn. Als u iets heeft waarvan u vindt dat er een afdruk of scan van gemaakt kan worden, laat het dan via het e-mailadres dwarsop@hkv-voorhout.nl even weten. We halen het gebodene graag bij u op en brengen het natuurlijk ook weer Lees het hele verhaal

Dwars Op 69: Boekhorstpolder van weide- naar woongebied

Voorhout – Nu de gemeente Teylingen de ontwikkeling van het plan Nieuw Boekhorst ter hand gaat nemen, ligt de tijd van de Boekhorstpolder als weidegebied spoedig achter ons. De Boekhorstpolder is gesticht in 1658, nadat door het graven van de trekvaart de Zwetterpolder in twee grote stukken is gedeeld. De naam komt van de familie Boekhorst, die op het kasteel Boekenburg woonde. Dat kasteel lag midden in de polder, zuidwestelijk van boerderij Groot Boekhorst. Het is al eeuwen geleden verwoest. Voor de polder wordt de voormalige Maandagse Watering als boezemwater gebruikt. Deze watering wordt daarna de Molentocht genoemd, omdat aan Lees het hele verhaal

HKV herdenkt oorlogsslachtoffers

Dwars Op Special (nr 901) In april wordt op alle adressen in Voorhout een bijzondere uitgave bezorgd. Het is een speciale uitgave van de Dwars Op: Opdat we niet vergeten. Het blad is normaal gesproken drie keer per jaar alleen bestemd voor leden van de Historische Kring Voorhout. Deze keer is het een uitgave waarin in het kort de geschiedenis beschreven staat van de, voor zover bekende, negenentwintig oorlogsslachtoffers die bij hun leven een binding met Voorhout gehad hebben. Op het monument staan op het Raadhuisplein alleen de namen van de slachtoffers die ten tijde van hun overlijden in Voorhout Lees het hele verhaal