De onverzettelijke Ds. de Haan en Voorhoutse Hippies

Wat hebben dominee Pieter de Haan en hippies met elkaar gemeen? In feite niets. Echter, van zowel ds. De Haan als de hippies staat in de nieuwste Dwars Op een artikel. Voorhoutse hippies in de jaren zestig In de lente-uitgave van het historisch tijdschrift Dwars Op verhaalt de HKV deze keer in een herkenbaar artikel over een stel vrienden rond De Smultent van ‘Rooie’ Niek Bakker en zijn vrouw Nel Zuidhoek in Voorhout. Bakkie Een groep jongens hangt op de Nagelbrug en kijkt naar de Lees het hele verhaal

Waterbedrijf gevolg van epidemieën

Het graven van de geul voor het buizennet van de waterleiding. (Collectie NoVaTo) We hebben te lijden onder een virus dat over de wereld rondwaart. Maar het is natuurlijk lang niet de eerste pandemie. De Dwars Op, het tijdschrift van de Historische Kring Voorhout (HKV) van deze maand, besteedt aandacht aan eerdere epidemieën in Voorhout. En wat blijkt: in 1866 is als gevolg van een uitbraak van cholera de kermis al eens afgelast. En in 1885 neemt de mazelen zulke epidemische vormen aan, dat de Lees het hele verhaal

Onderwijs in een ver verleden

De Herenstraat met spelende kinderen voor de katholieke jongensschool omstreeks 1929. Het onderwijzen van lezen en schrijven is eeuwenlang beschouwd als een taak voor de kerkgemeenschappen. Tijdens het vierde Concilie van Lateranen in 1215 wordt bepaald dat bij elke parochiekerk een school moet worden opgericht. In de dorpsschool van de zeventiende eeuw zaten de leerlingen van alle leeftijden nog door elkaar. Van een echt schoolgebouw was geen sprake. Er werd een ruimte beschikbaar gesteld door de ambachtsheer of -vrouw die ook de schoolmeester benoemde welke tegelijk Lees het hele verhaal

Opdat we niet vergeten genomineerd, maar niet in de prijzen!

De Teylinger Prijs wordt vanaf 2017 uitgereikt aan inspirerende vrijwilligersprojecten binnen de gemeentegrenzen. Vrijwilligers zijn belangrijk. De waardering voor hun ‘werk’ maakt hun dag een stukje zinvoller. De HKV heeft het project ‘Opdat wij niet vergeten’, het boekje dat in de meidagen in heel Voorhout is verspreid, voorgedragen voor de prijs. Het project is genomineerd voor de Teylinger Prijs 2020. Bekijk het promotiefilmpje Teylinger Prijs voor Opdat wij niet vergeten Bron: Andrea Knight, Knight Stories, en Welzijn Teylingen Juryrapport “Opdat wij niet vergeten”, een project Lees het hele verhaal

Beeldmateriaal OVV gezocht

Volgend jaar herdenkt de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) het 75 jaar bestaan. Voor de voorbereiding zijn we op zoek naar beeldmateriaal van deze periode. Beschikt u over foto’s of film van OVV-activiteiten dan willen we daar heel graag een scan van maken. Dat kunnen dus kermisfoto’s zijn maar ook van Bevrijdingsdag, dodenherdenking, bejaardentocht of Koninginnedag kunnen mooie beelden gemaakt zijn. Als u iets heeft waarvan u vindt dat er een afdruk of scan van gemaakt kan worden, laat het dan via het e-mailadres dwarsop@hkv-voorhout.nl even Lees het hele verhaal

Dwars Op 69: Boekhorstpolder van weide- naar woongebied

Voorhout – Nu de gemeente Teylingen de ontwikkeling van het plan Nieuw Boekhorst ter hand gaat nemen, ligt de tijd van de Boekhorstpolder als weidegebied spoedig achter ons. De Boekhorstpolder is gesticht in 1658, nadat door het graven van de trekvaart de Zwetterpolder in twee grote stukken is gedeeld. De naam komt van de familie Boekhorst, die op het kasteel Boekenburg woonde. Dat kasteel lag midden in de polder, zuidwestelijk van boerderij Groot Boekhorst. Het is al eeuwen geleden verwoest. Voor de polder wordt de Lees het hele verhaal

HKV herdenkt oorlogsslachtoffers

Dwars Op Special (nr 901) In april wordt op alle adressen in Voorhout een bijzondere uitgave bezorgd. Het is een speciale uitgave van de Dwars Op: Opdat we niet vergeten. Het blad is normaal gesproken drie keer per jaar alleen bestemd voor leden van de Historische Kring Voorhout. Deze keer is het een uitgave waarin in het kort de geschiedenis beschreven staat van de, voor zover bekende, negenentwintig oorlogsslachtoffers die bij hun leven een binding met Voorhout gehad hebben. Op het monument staan op het Lees het hele verhaal

Dwars Op 55

Dwars Op 55 Winter 2015     Hartelijke ontvangst in Sint-Kathelijne-Waver Vorig jaar verscheen in de Dwars Op het artikel over de Belgische vluchtelingen en de familie Verhaegen die zich als enige in Voorhout vestigde. Het artikel was meer dan alleen een verhaal. Het kende een vervolg voor de familie. In Sint-Kathelijne-Waver volgde een tentoonstelling over de vluchtelingen. Twee Voorhouters, nakomelingen van de vluchtelingen bezochten de tentoonstelling. (Irma van Gool-Verhaegen en Hans van Gool) Plechtige Communie van een tante en twee zusjes Langeveld In de Lees het hele verhaal

Dwars Op 54

Dwars Op 54 Zomer 2015 Nieuw spoor in Voorhout Eens een Voorhouter …. Het geheugen van Voorhout De door de HKV georganiseerde tentoonstelling in het kader van de 70 jaar Vrijheid, is een groot succes geworden. Bijna 1500 bezoekers bezochten tussen 25 april en 6 mei deze tentoonstelling. Zeer veel bezoekers gaven graag gehoor aan de wens iets in het gastenboek te noteren en volgden daarmee het voorbeeld van Joan Leemhuis – Stout, die op 24 april de tentoonstelling opende. Al die reacties zijn – Lees het hele verhaal

Dwars Op 62

Dwars Op 62 voorjaar 2018 Bert Kortekaas en zijn vrouw Petronella (Pietje) Alkmaar. Opa Piet van der Hulst en oma Greet den Dubbelden Medebroeder en klasgenoot van pater Henk Vergouwen Nu is Henk Vergouwen niet alleen een medebroeder van mij (Franciscaan; ofm betekent Ordo Fatum Minorum, de Orde van de Minderbroeders), maar ook een klasgenoot…… (Mgr. Dr. J.A. de Kok ofm) Opgesloten in de kerk Toen ik op de lagere school zat, was ik ook zanger in het knapenkoor. We repeteerden wekelijks, naar ik me Lees het hele verhaal