Sloop boerderij Oostdam

Door de voorgenomen zinloze sloop van de bekende boerderij Oostdam nabij de Nagelbrug door de provincie lopen de gemoederen in Voorhout en daar buiten hoog op. Ook de Bond Heemschut en de Landelijke Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie laten van zich horen. Op 29 januari 2016 zond de HKV onderstaande brief naar: Mevrouw C. Breuer, burgemeester van Teylingen, de heer C.A. Bergen, projectleider bij de Provincie Zuid-Holland en de heer B. Brekelmans, wethouder Ruimtelijke Ordening Teylingen. Voorhout, 29 januari 2016. Geachte mevrouw en heren, De contacten die in de voorbije dagen door particulieren en door leden van het bestuur Lees het hele verhaal

Boerderij aan de poort van Voorhout te koop

Sinds donderdag 11 november 2010 staat de uit circa 1850 stammende boerderij van de familie Oostdam te koop. De boerderij wordt getypeerd als een langgerekt gebouw met links een opkamer. Verder is er een gevarieerde gevelindeling; de raamindeling is gedeeltelijk niet origineel evenals erker en dakkapel. Het hoofdgebouw telt 9 kamers. Aan de Leidsevaartzijde staat een historisch waaggebouw (foto onder). Het complex is karakteristiek voor de agrarische geschiedenis van Voorhout. In 1988 heeft de HKV getracht de boerderij op de Rijksmonumentenlijst geplaatst te krijgen. Na een negatief advies van de gemeenteraad is dit in 2000 afgewezen. De HKV hoopt dat Lees het hele verhaal

Archeologische boerderijvondst

Archeologische boerderijvondsten in weiland bij Leidsevaart Bij archeologisch onderzoek in een weiland naast de Leidsevaart zijn de resten gevonden van een boerderij uit de achttiende eeuw. Eigenaar Willem Warmerdam wil de grond machinaal omspitten om de zandgrond naar boven te krijgen, terwijl regionale amateurarcheologen willen dat de grond onberoerd blijft. Er zijn de restanten van schoenen (18e eeuw), twee waterputten en glasscherven (16e eeuw) gevonden. Net als amateurarcheoloog Henk Hageman wil ook de HKV de grond laten rusten en het historisch erfgoed laten waar het hoort. Machinaal omspitten zou dit verstoren. De gemeente Teylingen maakt zich hard voor strenge regels Lees het hele verhaal

Start restauratie kelder en gevel Rijnoord

Maandag 1 december is, na drieëneenhalf jaar van voorbereiding en vergunningaanvragen, bij boerderij Rijnoord aan de Van de Berch van Heemstedeweg gestart met de restauratie van de kelder en de steunberen. De keldergewelven zijn gescheurd en de voorgevel wijkt. De klus wordt geklaard door aannemer Hulshof uit Aarlanderveen. Hulshof werkt(e) onder meer aan de restauratie van de oranjerie en tuin in de Warnsborn in Arnhem, de restauratie van de St. Gummaruskerk in Steenbergen en de renovatie van het Bylandthuis.

Boerderij de Hooghcamer in oude luister hersteld

Eind 2008 zal volgens de eigenaren Ina en Aad Groen de historische boerderij De Hooghcamer gereed en onder toezicht van de Monumentenzorg (RDMZ) in oude luister zijn hersteld. De bouw vordert zeer snel. Alle vloeren zijn gestort en de rietdekkers leggen de laatste hand aan het dak; de bruggen zijn geplaatst. De familie Groen betrekt het schitterende voorhuis. Het achterhuis is gereed, maar wacht nog op een koper. Reden om vrijdag 31 oktober een klein feestje te vieren. Een fraai bord met de naam van de boerderij zou een geweldige afsluiting van deze inmiddels al 10 jaar durende geschiedenis zijn. Lees het hele verhaal

Doorbraak in bouw boerderij Hooghkamer!!!

Het unieke voorhuis van de eeuwenoude boerderij is overgenomen door de Voorhouters Aad en Ina Groen. Na een lijdensweg van jaren komt er schot in de herbouw van de boerderij. Het voorhuis wordt volledig in de oude staat opgetrokken. Zo zal onder meer de blauwgeverfde melkkelder (tegen de vliegen) waarschijnlijk haar oude luister herkrijgen. Het echtpaar Groen biedt de HKV-leden graag de gelegenheid om de tuin op de orde te komen brengen!!!! Ook sluit het echtpaar excursies in de toekomst niet uit.

Boerderij Hooghkamer weer opgebouwd

Op woensdag 24 januari 2007 is een voorzichtig begin gemaakt met de opbouw van Boerderij Hooghkamer. De rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft, samen met bouw- en woningtoezicht van Teylingen en een vertegenwoordiger van de eigenaren, een eerste inventarisatie gemaakt van de schade. De bedoeling is dat de boerderij met zoveel mogelijk originele bouwmaterialen weer in de oorspronkelijke staat wordt herbouwd. Dat wordt moeilijk omdat de ruïne al jarenlang blootgesteld is aan weer en wind. Als eerste wordt de historische kelder zo snel mogelijk gestut. Daarna wordt begonnen met het opruimen van de bouwplaats en met de inventarisatie en Lees het hele verhaal