Zilveren Barensteel voor Emiel van der Hoeven

Na afloop van de jaarvergadering van de HKV in De Verdieping reikte wethouder Kees van Velzen de waarderingsprijs voor vrijwilligers in Teylingen uit aan bestuurslid Emiel van der Hoeven. Foto: Mariska de Graaff, Voorhout. Van der Hoeven is een van de initiatiefnemers en medeoprichters van de HKV. Hij houdt zich binnen de vereniging bezig met het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Voorhout, het beheer van het foto- en verenigingsarchief, de collectie aanwinsten, de website, de vormgeving van het verenigingsblad de Dwars Op en Lees het hele verhaal

Jos Warmenhoven koninklijk onderscheiden

Jos (J.J.G.) Warmenhoven (75) kreeg de onderscheiding met name voor zijn inzet voor het behoud van het bollenerfgoed in de Duin- en Bollenstreek. Burgemeester Carla Breuer heeft de onderscheiding uitgereikt tijdens de aubade in Voorhout ter gelegenheid van Koningsdag. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jos is 10 jaar bestuurslid van de Historische Kring Voorhout (HKV). Ruim daarvoor, sinds 1992, was hij al betrokken bij het behoud van met name het bollenerfgoed, in het bijzonder de monumentale bollenschuren. Hij is initiatiefnemer Lees het hele verhaal

Tinus Tulp (Cok van Steijn) koninklijk onderscheiden

                                                                                Cok ( C.L.J.M.) van Steijn (62) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester schetste Cok als: stimulerend, verbindend, beminnelijk en humoristisch. Cok van Steijn is ruim 15 jaar bestuurslid van de Historische Kring Voorhout. Sinds maart vorig jaar is hij voorzitter. Hij houdt dorpswandelingen, lezingen en voordrachten in basisscholen (naar aanleiding van een speciale lesbrief van de HKV) en tijdens bijeenkomsten van ouderen. Hij is organisator van de Voorhoutse restauratieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Ook was hij betrokken bij de Lees het hele verhaal

Inhuldigingsmedaille voor John Bakker

Voorafgaand aan de installatie van burgemeester Carla Breuer op 29 september werd HKV-bestuurslid John Bakker in de huiselijke kring door oud-burgemeester Sander Schelberg in het zonnetje gezet. Als begeleider van de gasten vanuit de provincie Zuid Holland in de Nieuwe Kerk was John, op verzoek van de toenmalige CdK Jan Fransen, aanwezig bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Schelberg speldde John de herinneringsmedaille op en hij ontving het bijbehorend diploma.

Emiel van der Hoeven koninklijk onderscheiden

HKV-bestuurder van het eerste uur Emiel van der Hoeven koninklijk onderscheiden Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april 2013 ter gelegenheid van Koninginnedag is Emiel van der Hoeven benoemt tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten binnen de Historische Kring Voorhout, de Schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout, de Parochie van de St. Bartholomeus, de European Disabled Golf Association, het Regionaal Archief Leiden en Excesior Leiden. Het bestuur van de HKV feliciteert Emiel van harte met deze Lees het hele verhaal

Henk Vink Grote Bok 2013

Zaterdag 26 januari is HKV-secretaris Henk Vink door Prins Cok 1e en Prinses Nelleke op ludieke wijze tot de Grote Bok 2013 benoemd. Het Prinsenpaar ging in de zaal op zoek naar een slachtoffer en vonden die in de persoon van Henk Vink. De komende carnavalsperiode zullen zij worden bijgestaan door Henk Vink. Vink zet zich op vrijwillige basis in voor vele verenigingen in Voorhout en was eerder Prins Carnaval. Foto: Mariska de Graaff

Henk Vink koninklijk onderscheiden

HKV-secretaris en ‘schoolmeester’ Henk Vink koninklijk onderscheiden H.J.M. Vink (Henk) is donderdag 28 juni koninklijk onderscheiden. Hij krijgt de onderscheideing voor zijn bijzondere verdiensten binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV). Burgemeester Schelberg reikte de onderscheiding uit tijdens de receptie ter gelegenheid van de bestuurlijke fusie tussen de SKOV en de Sophia Stichting. Bij deze gelegenheid werd in de R.K. Basisschool Emmaüs ook het 40-jarig dienstjubileum van Henk Vink gevierd. Henk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het bestuur van de Lees het hele verhaal

Emiel van der Hoeven erelid HKV

Bestuurlid Emiel van der Hoeven benoemd tot erelid van de Historische Kring Tijdens de Algemene Jaarvergadering op woensdag 14 maart 2013 is medeoprichter, oud-secretaris en bestuurslid Emiel van der Hoeven unaniem benoemd tot erelid van de HKV. Voorzitter Frans van der Geer schetst halverwege de jaarvergadering in het Bestuurscentrum de bijzondere verdiensten die bestuurslid Van der Hoeven, die mede aan de wieg van de vereniging stond, op zijn naam heeft staan. Hij was vanaf de oprichting in 1998 tot 2010 secretaris, verzorgt de redactionele, journalistieke Lees het hele verhaal

John Bakker Ridder in de Orde van Oranje_Nassau

HKV-bestuurslid John Bakker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau John Bakker met zijn vrouw José en hun kinderen Charlotte, Pieter en Emilie. Verder Mgr. A.H. van Luyn s.d.b., burgemeester Sander Schelberg en Commissaris van de Koninigin Jan Fransen. (Foto: Peter van Mulken) Ter gelegenheid van hun koperen jubileum ontvingen op 1 december 2009 Vicaris Generaal Dr. H.A. Verbakel en Algemeen Econoom Mr.J.C.G.M. Bakker ieder een hoge onderscheiding. Dick Verbakel ontving uit handen van de nuntius, Mgr. F. Bacqué, de benoeming tot ere-kapelaan Lees het hele verhaal

Henk Vink pauselijk onderscheiden

HKV-voorzitter Henk Vink: afscheid Andreasschool en pauselijk onderscheiden Op zaterdag 6 juni werd er door de bestuursleden van de Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV) feestelijk afscheid genomen van directeur Henk Vink. Maar liefst 21 jaar lang heeft hij, als directeur van de Andreasschool, zich ingezet voor het lief en leed van deze school. Na zo’n lange tijd vond hij dat het goed is geweest en heeft hij het stokje doorgegeven aan zijn opvolger. De laatste jaren van zijn carrière in het onderwijs wil hij vullen Lees het hele verhaal