Overblijfselen kasteel Boekhorst/Boekenburg gezocht

Geofysisch onderzoek in de Boekhorstpolder (Foto: HKV, Kees den Elzen) Bij de eerste meldingen van de plannen voor de wijk Nieuw Boekhorst heeft de Historische Kring Voorhout al gevraagd om ruim de tijd te nemen voor archeologisch onderzoek in het geplande bouwgebied. Hier heeft immers in de late middeleeuwen Huize Boekenburg, soms ook Boekhorst genoemd, gestaan. De locatie van dit verdwenen versterkte huis of kasteel was aan de Maandagse Watering, die nu nog als Molentocht door de Boekhorstpolder loopt. Ook de Boekhorstmolen, gebouwd nadat bij het graven van de trekvaart dit poldergebied gescheiden werd van de Zwetterpolder, is intussen afgebroken. Lees het hele verhaal

Geofysisch onderzoek Boekenburg

Voorhout – Dinsdag 7 juli is er door het projectteam dat betrokken is bij hetproject Nieuw Boekhorst een eerste zogenaamd webinar georganiseerd, Daarbij waren meer dan 120 deelnemers digitaal met elkaar verbonden en zij werden geïnformeerd over de status van de bouwplannen voor het zuidelijke gedeelte van de Boekhorstpolder. De bouw van ruim 900 woningen is voorzien voor het gebied tussen de spoorlijn, de Noordelijke randweg, Beukenrode en de trekvaart. Overeenkomst Er was ook een vertegenwoordiging van de Historische Kring Voorhout (HKV) aangesloten bij deze informatie voorziening door de vijf marktpartijen en de gemeente. Al eerder hebben leden van de Lees het hele verhaal

HKV zoekt ondersteuning in archeologie

De gemeente Teylingen laat dit jaar de archeologische waardenkaart actualiseren. Grote delen van agrarische percelen zijn in het verleden door diepdelven of ploegen verstoord. Archeologische sporen kunnen daardoor verdwenen zijn. Die activiteiten moeten in kaart worden gebracht zodat er bij toekomstige plannen geen archeologisch onderzoek meer hoeft te worden uitgevoerd. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken en informatie aan te leveren. De Historische Kring Voorhout beschouwt ook het archeologisch erfgoed als haar aandachtsgebied. De vereniging heeft op dit moment geen specifieke kennis op het gebied van archeologie. De HKV is daarom op zoek naar iemand die zich hierin wil Lees het hele verhaal

Gevonden!!! … De Sage van Voorhout …..

Onderstaande oproep stond ruime tijd op de website van de HKV. Omstreeks 1998 is de urn op nevenstaande foto door Joop Warmenhoven in de hal van het gemeentehuis in Voorhout tentoongesteld. De urn was in bruikleen afgestaan aan de gemeente. De urn, eigendom van Arie van der Hulst, is echter zoek. Hij zou ooit in de gemeentekluis hebben gestaan, maar is daar niet te vinden. Recente contacten met de gemeente hebben er ook niet toe geleid dat de urn boven water is gekomen. De verblijfplaats is en blijft onbekend. Arie van der Hulst vond de urn/vaas/kookpot zo’n 40 jaar geleden Lees het hele verhaal

Archeologische boerderijvondst

Archeologische boerderijvondsten in weiland bij Leidsevaart Bij archeologisch onderzoek in een weiland naast de Leidsevaart zijn de resten gevonden van een boerderij uit de achttiende eeuw. Eigenaar Willem Warmerdam wil de grond machinaal omspitten om de zandgrond naar boven te krijgen, terwijl regionale amateurarcheologen willen dat de grond onberoerd blijft. Er zijn de restanten van schoenen (18e eeuw), twee waterputten en glasscherven (16e eeuw) gevonden. Net als amateurarcheoloog Henk Hageman wil ook de HKV de grond laten rusten en het historisch erfgoed laten waar het hoort. Machinaal omspitten zou dit verstoren. De gemeente Teylingen maakt zich hard voor strenge regels Lees het hele verhaal

Oude waterput gevonden

Bij de voorbereidingen voor de bouw van het mortuarium in de tuin van de pastorie van de Bartholomeuskerk is een (water)put van ongeveer 2 meter diep en 3×3 gevonden. De put is betegeld met geglazuurde tegels en heeft een overstort naar een verder gelegen put. Omdat het oude kerkhof in deze omgeving gelegen heeft, zijn er ook botten gevonden. De put is met zand dichtgestort.