Aanwinsten 1e helft 2021

De HKV dankt alle goede gevers voor hun grote of kleine schenking(en). Elke schenking is een aanwinst voor de collectie. 1e kwartaal 2021 – Stukken uit de nalatenschap van Dick van der Tang. Drie foto’s, kwartet van Voorhout, kaartspel van De Bokken, Delftsblauwe open leswagen als asbak rijschool van der Geer, zakkametui Gé Peters, glas-in-lood Voorhout (1/50), boek 100-jarig jubileum broeders (1951), medailles fietstochten OVV 1973-1974/1975 en vaantjes kindercorso 50 jaar OVV en 1000 jaar – Foto’s voor de Dwars Op ter digialisering. Van Dhr. Nico Bakker – Foto’s voor de Dwars Op ter digialisering. Van Dhr. Peet van der Lees het hele verhaal

Kenniscentrum: bron van informatie

De bibliotheek in het Kenniscentrum. (Foto: HKV / Kees den Elzen) Na een lange tijd van beperkingen samenhangend met de pandemie, heeft de Historische Kring Voorhout besloten om dit jaar ook in de vakantieperiode het Kenniscentrum open te stellen. Tijdens het HKV-café op de tweede woensdagmiddag en de laatste zaterdagmorgen van elke maand is iedereen weer van harte welkom aan de Bonekruidstraat 13. Zo zal ook op 31 juli de deur weer open staan. U wordt uitgenodigd om elke tweede woensdags van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur en elke laatste zaterdag van de maand van 10.30 – 12.30 Lees het hele verhaal

Nieuwe loot aan Beeldbank: Collectie objecten

Collectie objecten De Beeldbank van de HKV is uitgebreid met een nieuwe loot aan de stam. Naast de Dwars Op is sinds 5 juli 2021 ook de Collectie objecten van de HKV in beeld gebracht en doorzoekbaar. De vereniging heeft in de loop der jaren honderden objecten ontvangen van Voorhouters die hun geschiedenis koesteren. Objecten, groot-klein en in allerlei vormen, met een verhaal die de historie van het dorp illustreren. Veel objecten waren reeds beschreven maar niet zichtbaar op de website. In de nieuwe database zijn thans 754 items ingevoerd. Een klein deel hiervan moet nog worden gefotografeerd. Daarnaast loopt Lees het hele verhaal

Oproep coronamateriaal

Coronamateriaal gevraagd De coronacrisis zal de geschiedenis ingaan als een crisis waarop niemand voorbereid was. Scholen sluiten, cafés en restaurant doen de deuren dicht, bedrijven leggen de productie stil, thuisblijven is een strikte richtlijn. We moeten ons zelf vermaken. Over 25 jaar willen we als HKV terug kunnen blikken op de huidige coronaperiode. Hoe was de creativiteit onder de Voorhouters? Welke objecten waren in zwang? Wat organiseerde de Voorhoutse middenstand? Met het bewaren van materiaal uit de jaren 2020-2021 kunnen we over 25 jaar de terugblik illustreren. Om een coronaarchief aan te leggen roept de HKV Voorhouters op om Voorhouts Lees het hele verhaal

De deur van het Kenniscentrum staat weer open

Nu de scherpte van de meeste Covid-maatregelen zijn afgenomen of zelfs helemaal is verdwenen, kan ook het inmiddels bekende HKV-café weer plaats vinden. In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout aan de Bonekruidstraat staat de deur op zaterdag 26 juni van half elf tot half een weer open. En daarmee zal er opnieuw op elke tweede woensdagmiddag en laatste zaterdagmorgen van de maand gelegenheid zijn om elkaar te treffen en te spreken onder het genot van een kopje koffie of andere verfrissing. Zoals altijd wordt er historisch beeldmateriaal getoond op het scherm in de Oosthoutzaal van het verenigingsgebouw. Hier Lees het hele verhaal

Tentoonstelling 75 jaar OVV geopend

Vlnr: De tentoonstelling is open. Willem Vink, Carla Breuer en Arno van Kempen. Foto’s: Mariska de Graaff Vrijdagavond 11 juni 2021 is in de tentoonstellingsruimte van de Historische Kring Voorhout aan de Bonekruidstraat de Jubileumtentoonstelling 75 jaar Oranje Vereniging Voorhout geopend. Na het doorknippen van oranje linten door Willem Vink (OVV) en wethouder Arno van Kempen, knipte burgemeester Carla Breuer de laatste 25 linten door en verklaarde de tentoonstelling voor geopend. De tentoonstelling is getooid in een kleur van oranje, hoe kan het ook anders. De expositie toont honderden objecten en foto’s vanaf de oprichting op 3 april 1946 tot Lees het hele verhaal

Verhuisd zonder in te pakken

Kort geleden zijn alle bewoners van de Dr. Kuijperlaan in Voorhout verhuisd zonder een enkele verhuisdoos in te pakken. Op verzoek van de HKV heeft de gemeente Teylingen de naam van de straat gewijzigd in Dr. Kuyperlaan. Daarmee is de naam in lijn gebracht met de bedoeling van het besluit van de Gemeenteraad van Voorhout en de wettelijk naam. In de spoedvergadering van 24 december 1948 werd door de raad besloten om de straten in het nieuw te bouwen wijkje aan de Herenstraat, namen van politici te geven. Dr. Herman Schaepman, Rooms Katholieke Staatspartij (RKSP), professor Willem Hubert Nolens, eveneens Lees het hele verhaal

John Bakker neemt afscheid Nationaal Comité 4 en 5 mei

  Amsterdam, 4 mei 2021 – John Bakker, medebestuurslid van de Historische Kring Voorhout, was aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert onder meer deze jaarlijkse herdenking. John heeft zich negen jaar als penningmeester en lid van het dagelijks bestuur met volle overtuiging ingezet voor het Comité. De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een periode van zes jaar. De leden zijn in principe niet herbenoembaar. Desondanks Lees het hele verhaal

Herdenking oorlogsslachtoffers Voorhout

Ook dit jaar is door de voorzitters van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en de Historische Kring Voorhout (HKV) een bloemenhulde gebracht aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op het Raadhuisplein in Voorhout gebeurt dit op 4 mei op initiatief van de gemeente en onder leiding van de burgemeester. Maar Voorhout kent nog enkele andere monumenten en plaatsen van herdenking. Kolping In navolging van het eerbetoon dat in 2020 werd gebracht is ook dit jaar het Kolpingmonument bezocht. Deze herdenkingszuil werd in 1947 opgericht door de vrienden van Vader Kolping, een lokale vereniging van jonge mannen waarvan vier leden Lees het hele verhaal

Struikelsteen voor de oude Agnes ter nagedachtenis Fritz Hirschfeld

Vorig jaar heeft de HKV een speciale uitgave van Dwars Op bij alle inwoners van Voorhout bezorgd. In dit tijdschrift, Opdat We Niet Vergeten, zijn de korte levensbeschrijvingen opgenomen van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die een band met Voorhout hadden. In de voorbereiding voor deze uitgave werd de werkgroep geconfronteerd met joodse inwoners van Voorhout, die eerder niet bekend waren. Er waren zes joodse leerlingen van de BNS die na de sluiting van het internaat, kort na het begin van de bezetting, naar huis zijn gestuurd. Maar Voorhout blijkt daarnaast nog twee joodse inwoners gehad te hebben, gehuisvest Lees het hele verhaal