Acties

Onder deze tab staan vermeld:

  • De agenda voor het lopende jaar
  • De route naar het Kenniscentrum
  • Informatie en uitgereikte Restauratieprijzen
  • Bijzondere aanwinsten voor de vereniging
  • Publicaties
  • Nieuwsbrieven eerder verzonden met de Dwars Op