Vrijwilligers archief Leiden bezoeken Voorhout

Vrijwilligers voor Vrijwilligers

Chris tetteroo ontvangt de waardebon uit handen van archivaris Cor de Graaf.

Voorhout, 21 september 2023 – Waar zou zouden we in Nederland zijn zonder vrijwilligers? Nergens. Het verenigingsleven, maar ook culturele instanties, kunnen niet zonder. Het Archief in Leiden, tegenwoordig Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), telt tientallen vrijwilligers. Dank zij hen is het mogelijk om talrijke historische bronnen en genealogische informatie online te vinden. Zij ontsluiten miljoenen documenten. Jaarlijks gaan de ELO-vrijwilligers een middag op bezoek bij een historische instelling in de regio. Vorig jaar bezochten zij het gemeentehuis van Katwijk en het Katwijks Museum. De weergoden nopen de organisatie om de middag aan te passen. Met dank aan de vrijwilligers van de Kleine Kerk wordt het bezoek aan de Boerhaavetuin op het laatste moment verruild voor een bezoek aan de Kleine Kerk. Dit is de 16e Vrijwilligersdag van het ELO.

Cadeau
In het kader van het 25-jarig bestaan van de Historische Kring Voorhout ontvangt het bestuur van de vereniging de Leidse vrijwilligers voor een rondleiding in de Bartholomeuskerk en de Boerhaavetuin. Om 13.00 uur worden zij onder genot van koffie in De Roef van harte welkom geheten door HKV-voorzitter Chris Tetteroo. Hij verbaast zich over de enorme hoeveelheid informatie en kennis die inmiddels bij het ELO beschikbaar is. Archivaris Cor de Graaf bedankt Tetteroo voor de uitnodiging, de allerhartelijkste ontvangst en schenkt de vereniging een waardebon voor een afdruk van een prent uit de beeldcollectie van het ELO. De gekozen prent zal door het ELO worden ingelijst.

Uniek
Na een korte inleiding over de Bartholomeuskerk door Theo van Werkhoven splitst de groep zich. De ene helft vertrekt met de bus naar het Atlantikwall Museum in Noordwijk. De andere helft bezoekt de Bartholomeuskerk met Theo van Werkhoven en de Kleine Kerk met Jan Mosselman en Jan Westerbeek. Halverwege de middag wordt er met Noordwijk gewisseld. De vrijwilligers spreken vol lof over de organisatie. Zij verbazen zich over de twee verschillende kerken zo dicht op elkaar. “Dat vind je nergens,”  en: “Wat een unieke samenwerking tussen protestanten en katholieken; dat vind je niet veel.” Rond half vijf, precies op schema, vertrekt de bus met vrijwilligers naar Leiden voor het aansluitende etentje.

Eerder bezoek
Het is niet de eerste keer dat de Leidse vrijwilligers Voorhout bezoeken. In 2010 werden zij in het Bestuurscentrum verwelkomd door burgemeester Sander Schelberg. Aansluitend volgde een bezoek aan de Ruïne van Teylingen en het Sikkensmuseum.