Handen ineen voor Erfgoed Teylingen

De besturen van Warmelda, SOS en HKV voor het altaar in de St. Bartholomeuskerk Voorhout (Foto: HKV).

In Voorhout, Warmond en Sassenheim is al meerdere decennia een geschiedkundige vereniging actief. Gebaseerd op de historie van het dorp hebben ze elk hun eigen karakter en werkzaamheden. Het gemeentebestuur van Teylingen herkent de waarde van lokaal erfgoed, gebouwd en onbebouwd, materieel en immaterieel. De voormalig verantwoordelijk wethouder Arno van Kempen heeft de drie historische verenigingen gevraagd om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen voor het behoud van dit erfgoed en de communicatie erover richting inwoners. Voor de uitvoering van die gezamenlijke plannen is ook een gemeentelijk subsidie. Een en ander heeft geresulteerd in samenwerking bij de organisatie van Open Monumentendagen, de plaatselijke archeologie en het beschikbaar maken van informatieborden bij belangrijke gebouwen en plaatsen. De drie verenigingen zijn tevens als adviseur betrokken bij de gemeentelijke Erfgoedcommissie.

Sinds 2008 ontmoeten de bestuursleden van de drie verenigingen elkaar eenmaal per jaar voor overleg en om het bestaande netwerk te versterken. Op woensdag 1 juni 2022 was de Historische Kring Voorhout (HKV) gastheer voor de bestuursleden van de Stichting Oud Sassenheim en het Historisch Genootschap Warmelda. Na een bijeenkomst in De Roef was er specifieke aandacht voor de geschiedenis van de Voorhoutse Kleine Kerk. De kerk, het baarhuis, de scheidingsmuur en het Boerhaavehuis zijn rijksmonumenten in bezit en beheer van de Protestantse Gemeente van Voorhout. De R.K. St. Bartholomeuskerk werd in 1883 ingewijd en draagt op een aantal plaatsen de handtekening van verschillende pastoors die de parochie als herder hebben gediend.

Bestuursleden zonder hoogtevrees konden de kerktoren beklimmen, een mogelijkheid waar de meeste aanwezigen gebruik van gemaakt hebben.

Zo kregen deze Voorhoutse monumenten de brede aandacht van de aanwezige bestuursleden. Met dit bezoek is de samenwerking tussen de drie geschiedkundige verenigingen weer versterkt, hetgeen ten goede komt van alle erfgoed dat Teylingen rijk is.

Voor de geïnteresseerde inwoners is er altijd de mogelijkheid om geïnformeerd te worden bij een bezoek aan het HKV-café in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat 13 in Voorhout. Dat inloopmoment is op elke tweede woensdagmiddag van de maand, van twee uur tot vier uur. Iedereen is daarbij welkom voor een kop koffie of ander verfrissing of een gesprek over de geschiedenis.

UPDATE 8 juni 2022
Vanaf heden is er uitsluitend een HKV-café op elke laatste zaterdag van de maand van 10.30-12.30 uur.